Transnacionalne inicijative mladih

Transnacionalne inicijative mladih

Kroz transnacionalne inicijative mladih možeš pridonijeti rješavanju određenog problema u svojoj zajednici (npr. nedostatak kulturnih i kvalitetnih aktivnosti za mlade, nezaposlenost mladih, ...), u suradnji s vršnjacima iz neke druge države sa sličnim problemom. Troškovi putovanja, smještaja, organizacije, izvanredni troškovi (vize, dozvole boravka, cjepiva i sl.) te troškovi eventualnih posebnih potreba pokriveni su programom Erasmus+.

 

Transnacionalne inicijative mladih dio su Ključne aktivnosti 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse.

Kako možeš sudjelovati

U inicijativama možeš sudjelovati ako ti je između 13 i 30 godina. Projekt transnacionalne inicijative mladih ne prijavljuju pojedinci, već neprofitne, nevladine organizacije i udruge, javna poduzeća i lokalna javna tijela. U Hrvatskoj djeluju brojne udruge mladih kojima se možeš javiti, a u inicijativama može sudjelovati i neformalna skupina (skupina mladih ljudi aktivnih u području rada s mladima koja nije registrirana kao udruga ili organizacija).