Europass

Europass za priznavanje razdoblja studija/stručne prakse

Za sva razdoblja studija u inozemstvu preporučuje se prethodno sklopiti Ugovor o učenju kojim se određuju studentove akademske obveze tijekom mobilnosti i njihovo priznavanje. Ispiti položeni u inozemstvu navode se u dokumentu ECTS prijepis ocjena te u dopunskoj ispravi o studiju nakon završetka studija. Nadalje, kompetencije stečene tijekom razdoblja učenja ili usavršavanja bilježe se u dokumentu Europass mobilnost.

 

Više informacija o Europass dokumentima