Nagradni natječaj u povodu 30 godina Erasmusa

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Slavimo Erasmusov 30. rođendan“

 

Ove godine slavimo 10. obljetnicu Agencije za mobilnost i programe Europske unije i čak 30 godina programa Erasmusa. Sigurni smo da si već dio naše priče ili to želiš postati!. Osim na upijanju novih znanja, više od 40.000 korisnika programa Erasmusa u Hrvatskoj upoznalo je i prijatelje za cijeli život, probalo najbolje vafle u Bruxellesu, penjalo se na Eiffelov toranj, šetalo se beskonačnim riječnim kanalima Amsterdama i pronašlo svoje ljubavne polovice! Podijeli s nama svoj dojam o Erasmusu, opiši ga kroz (selfie) video, fotografiju ili kratki komentar na Facebook profilu Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Pridruži se našim proslavama!

 

ČLANAK 1.

Priređivač Nagradnog natječaja je Agencija za mobilnost i programe Europske unije (OIB: 25385906011) sa sjedištem na adresi Frankopanska 26, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Priređivač). Nagradni natječaj priređuje se s ciljem promidžbe priređivačevih usluga, a namijenjen je provođenju u Republici Hrvatskoj. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na web stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

ČLANAK 2.

U nagradnom natječaju „Slavimo Erasmusov 30. rođendan“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) mogu sudjelovati sve fizičke osobe. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske. Za sudjelovanje maloljetne osobe suglasnost mora dati roditelj ili drugi zakonski zastupnik maloljetne osobe“. Prema zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.

 

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila Nagradnog natječaja, a koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

 

ČLANAK 3.

Nagradni natječaj počinje 3. studenog 2017. godine, a završava 30. studenog 2017. godine u 23:59 sati (u daljnjem tekstu: Vrijeme trajanja Nagradnog natječaja).

 

ČLANAK 4.

Sudionici pristupaju natječaju putem Facebook stranice Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Za sudjelovanje u natječaju Sudionici trebaju na objavi Facebook stranice Agencije za mobilnost i programe Europske unije postaviti komentar koji mora sadržavati fotografiju, video ili tekst. Jedan Sudionik (jedan korisnički Facebook profil) može sudjelovati u Nagradnom natječaju samo jedanput. Zabranjeno je korištenje drugih naprava ili smicalica za prijavu pod različitim identitetima te tehnička manipulacija društvenim mrežama. Također, prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

 

ČLANAK 5.

TIJEK NAGRADNOG NATJEČAJA

Cilj je objaviti fotografiju, video ili kratki tekst (do tri rečenice) koji opisuje Erasmus+ program. Dobitnici će biti objavljivani u četiri krugova na tjednoj razini i to redom:

 

Početak prvog kruga - 3. studenoga 2017.

Kraj prvog kruga - 9. studenoga 2017. u 23:59 sati

 

Početak drugog kruga - 10. studenoga 2017.

Kraj drugog kruga - 16. studenoga 2017. u 23:59 sati

 

Početak trećeg kruga - 17. studenoga 2017.

Kraj trećeg kruga - 23. studenoga 2017. u 23:59 sati

 

Početak četvrtog kruga - 24. studenoga 2017.

Kraj četvrtog kruga - 30. studenoga 2017. u 23:59 sati

 

Nakon završetka četiri kruga natječaja, svi sudionici ulaze u završni krug u kojem će se dodijeliti glavna nagrada.

 

ČLANAK 6.

Nagrade se u četiri kruga dodjeljuju najkreativnijim sudionicima koji će biti proglašeni u komentaru ispod objave koja komunicira Nagradni natječaj prema dinamici iz tijeka nagradnog natječaja. Dobitnik glavne nagrade bit će objavljen 1. prosinca 2017.

 

NAGRADE

Fond nagrada prema tijeku nagradnog natječaja je sljedeći:

Prvi krug - 1 promotivni paket Agencije za mobilnost i programe Europske unije koji se sastoji od dvije šalice, 2 ruksaka, 1 torbe, 1 majice, rokovnika, 2 bloka i drugih promotivnih materijala Europass, Euroguidance, Eurodesk i Erasmus plus.

Drugi krug - 1 promotivni paket Agencije za mobilnost i programe Europske unije koji se sastoji od dvije šalice, 2 ruksaka, 1 torbe, 1 majice, rokovnika, 2 bloka i drugih promotivnih materijala Europass, Euroguidance, Eurodesk i Erasmusa plus.

Treći krug - 1 promotivni paket Agencije za mobilnost i programe Europske unije koji se sastoji od dvije šalice, 2 ruksaka, 1 torbe, 1 majice, rokovnika, 2 bloka i drugih promotivnih materijala Europass, Euroguidance, Eurodesk i Erasmus plus.

Četvrti krug - 1 promotivni paket Agencije za mobilnost i programe Europske unije koji se sastoji od dvije šalice, 2 ruksaka, 1 torbe, 1 majice, rokovnika, 2 bloka i drugih promotivnih materijala Europass, Euroguidance, Eurodesk i Erasmus plus.

Glavna nagrada - poklon bon u vrijednosti od 500 kuna za AGM d.o.o. knjižaru i 1 promotivni paket Agencije za mobilnost i programe Europske unije koji se sastoji od dvije šalice, 2 ruksaka, 1 torbe, 1 majice, rokovnika, 2 bloka i drugih promotivnih materijala Europassa, Euroguidancea, Eurodeska i Erasmus plus.

 

PREUZIMANJE NAGRADA

Navedene nagrade dobitnici preuzimaju osobno uz predočenje osobne iskaznice u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, 10000 Zagreb, 5. prosinca 2017. na Dodjeli nagrada u 12 sati. Sudionici će o Dodjeli nagrada biti dodatno informirani preko Facebook poruke. Ako neće moći nazočiti Dodjeli iz opravdanog razloga, s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije će dogovoriti preuzimanje nagrade. Eventualna razlika između ovdje naznačene vrijednosti nagrade i vrijednosti iste u vrijeme obavijesti o nagradi neće se dodijeliti. Nagrade su neprenosive, ne mogu se zamijeniti, osim prema slobodnoj ocjeni Priređivača, niti se mogu zamijeniti za novac. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. Dobitnici su isključivo odgovorni za porezne obveze i eventualne sporedne troškove koji proizađu iz dodjele nagrada.

 

ČLANAK 7.

Stručni žiri sastavljen od zaposlenika Agencije za mobilnost i programe Europske unije temeljem svih prikupljenih prijava odlučit će o dobitnicima nagrada ovog Nagradnog natječaja. Žiri će izabrati dobitnike čije prijave, prema mišljenju žirija, budu najbolje opisivale cilj Nagradnog natječaja i budu najkreativnije.

Dobitnici će biti obznanjeni u komentaru ispod objave koja komunicira Nagradni natječaj na tjednoj razini prema navedenom tijeku natječaja.

 

ČLANAK 8.

Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, njegovo društvo majka, podružnice i s njime povezana društva, njegove oglašivačke i promotivne agencije, Facebook Inc. te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog.

 

ČLANAK 9.

Sve fotografije, video materijali ili tekstove koje Sudionici pošalju kao prijavu na Nagradni natječaj, Agencija za mobilnost i programe Europske unije može koristiti u svrhu promocije ovog Nagradnog natječaja te u svrhu promocije budućih i aktualnih aktivnosti Agencije kao i fotografije snimljene za vrijeme dodjele nagrada.

 

ČLANAK 10.

Sva prava su pridržana. Na ova Pravila te na Nagradni natječaj primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Za sve sporove nastale iz ili u svezi s istima bit će isključivo nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

ČLANAK 11.

Priređivač Nagradnog natječaja je Agencija za mobilnost i programe Europske unije (OIB: 25385906011) sa sjedištem na adresi Frankopanska 26, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, promiče ili provodi Facebook niti je isti s njime povezan. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Priređivaču, a ne Facebooku. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Nagradnog natječaja upućuju se Priređivaču, a ne Facebooku. Podaci koje sudionici daju koristit će se samo u svrhu promocije Nagradnog natječaja ili aktivnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

ČLANAK 12.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku.

 

 

U Zagrebu, 3. studenoga 2017.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije