Natječaji

Natječaji 2020./2021.

SAD

 

Francuska

 

Rusija

 

Mađarska

 

Latvija

 

Turska

 

Češka

 

Slovačka

 

Poljska

 

Kina

 

Njemačka

 

Švicarska

 

UK

Natječaji 2019./2020.

Bugarska

 

Češka

 

Francuska

 

Grčka

 

Kina

 

Mađarska

 

Njemačka

 

Poljska

 

Rusija

 

SAD

 

Slovačka

 

Švicarska 

 

Turska

 

UK

Natječaji 2018./2019.

Japan

 

Grčka

 

Bugarska

 

SAD

 

Slovačka

 

Francuska

 

Kina

 

Makedonija

 

Turska

 

Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Mađarska

 

Njemačka

 

Švicarska 

Natječaji 2017./2018.

Mađarska

 

Rusija

 

 

Makedonija

 

 

Bugarska

 

SAD

 

Kina

 

Francuska

 

Turska

 

Mađarska

 

Njemačka 

 

Švicarska 

 

Ujedinjeno Kraljevstvo

Natječaji 2016./2017.

Njemačka (Bavarska)

 

Švicarska

 

Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Mađarska

 

SAD

 

Francuska

 

Kina

 

Rusija 

 

Turska

 

Makedonija

 

Bugarska

 

Grčka