Mobilnost izvan CEEPUS mreža

Mobilnost izvan CEEPUS mreža - 'freemover' mobilnost

Ako tvoje matično visoko učilište u tekućoj godini ne sudjeluje u CEEPUS mreži, možeš podnijeti prijavu za mobilnost izvan CEEPUS mreže, tzv. "freemover" mobilnost. Na "freemover" mobilnost mogu se također prijaviti svi oni čija visoka učilišta jesu dio mreže no ustanova za koju se žele prijaviti nije u istoj mreži.

 

Budući da se mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. mobilnost freemovera) odobrava s ciljem korištenja preostalih mjeseci stipendija nakon dva prijavna roka za mrežne mobilnosti, u većini se zemalja freemover prijave odobravaju samo za ljetni semestar.

 

Rok za prijavu mobilnosti izvan mreža jest 30. studenoga svake godine.

Ako želite ostvariti mobilnost kao freemover, potrebno se registrirati na u sustav CEEPUS-a te slijediti poveznicu "Manage your mobility applications" i pokrenuti izradu prijavnice pritiskom na ikonu "Action".

 

Prije ispunjavanja prijave potrebno je dobiti potpisano prihvatno pismo od ustanove u kojoj želite boraviti te dva pisma preporuke od svoje matične ustanove u slučaju studenata i doktoranada. Nastavno osoblje koje se prijavljuje za mobilnost mora priložiti samo potpisani obrazac prihvatnog pisma. Skenirani se dokumenti prilažu u postupku ispunjavanja online prijave. Jedina je iznimka Austrija. Prilikom prijave za freemover mobilnost  u Austriji nije potrebno prilagati ove dokumente te se dokumenti prilažu tek kada primite obavijest da ste izabrani u uži krug kandidata.  

 

CEEPUS  freemover natječaj predstavlja odličnu mogućnost za povećanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja na vašoj ustanovi. Podsjećamo kako u CEEPUS-u studentska mobilnost ne mora biti semestralna već može biti i kratka - svega mjesec dana, no nužno je da predstavlja  smislenu cjelinu (rad u laboratoriju, trening, terenska nastava, pisanje završnog rada). Također, u CEEPUS-u nastavno osoblje može ostvariti više mobilnosti tijekom jedne akademske godine. 

 

Podsjećamo na osnovne značajke freemover prijava:

 

  • Freemover natječaj predstavlja sjajnu mogućnost za ostvarivanje mobilnosti na ustanovu sa kojom Vaša matična ustanova nema prethodno potpisani ugovor o suradnji, drugim riječima, na bilo visoko učilište u nekoj od zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u (popis zemalja dostupan je na www.ceepus.info)
  • koordinatore CEEPUS mreža koji razmatraju uključivanje novih ustanova u mrežu pozivamo da iskoriste ovu priliku da potencijalnu partnersku ustanovu posjete i bolje upoznaju
  • studenti najčešće ne znaju na koje visoko učilište se prijaviti upućujemo na odlične pretraživače studijskih programa po ustanovama koji postoje u različitim zemljama – Study in + ime države primateljice
  • Freemover prijava ima nešto slabiji izgled da bude potvrđena, budući da freemoveri koriste kvote koje mreže nisu potrošile na dva prethodna natječaja, no sve ovisi o tome koja je odabrana zemlja primateljica. Najmanja šansa za pozitivan ishod freemover prijava je u Austriji, koja raspolaže s vrlo malo slobodnih mjeseci za freemover mobilnosti
  • budući da je moguće istovremeno podnijeti više freemover prijava, svim zainteresiranima za mobilnost u Austriji preporučamo da ozbiljno razmotre podnošenje druge prijave za neku drugu CEEPUS zemlju
  • Freemover prijave nominira Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj, no njihovu kvalitetu provjerava strani ured za CEEPUS, koji je i ključan za njihovo odobrenje. Lokalni CEEPUS koordinatori ne sudjeluju u odobravanju prijava u sustavu, no mogu se angažirati u smislu potpisivanja prihvatnog pisma ili pisama preporuke (obavezna dokumentacija za freemover prijave, pojašnjenje u nastavku).
  • kriteriji za odobrenje freemover prijava razlikuju se od zemlje od zemlje. Osim o kvaliteti prijave mogu ovisiti i o broju mjeseci kojima pojedina zemlja raspolaže te o kvotama za međunarodnu suradnju kojima pojedina strana visoka učilišta raspolažu. Dobro sročena motivacija u prijavi  (pojašnjenje motiva za prijavu na određeno visoko učilište, navođenje programa ili kolegija koji su dostupni na stranom visokom učilištu a ne postoje na matičnome, gramatička ispravnost prijave) je ključna! 
  • studenti uz prijavu trebaju priložiti dodatnu dokumentaciju – 2 pisma preporuke matičnog visokog učilišta te 1 prihvatno pismo stranog učilišta (obrasci za Letter of Reccommendation i Letter of Acceptance su dostupni na ceepus.info), a za nastavno osoblje prihvatno pismo za freemover profesore (Freemover Teacher Letter of Acceptance, također dostupno na www.ceepus.info). Za Austriju se dokumentacija učitava u sustav CEEPUS-a tek po prolazu u 2. krug natječaja. 
  • Freemover stipendisti dobivaju isti iznos stipendije kao mrežni stipendisti