Mobilnost unutar CEEPUS mreže

Mrežna mobilnost

Mrežna mobilnost je naziv za mobilnost između ustanova koje sudjeluju u istoj CEEPUS mreži (partnerstvu). Prijaviti se za mrežnu mobilnostr mogu svi oni čija visoka učilišta sudjeluju u nekoj od CEEPUS mreža. Unutar mreža moguća je isključivo mobilnost na ustanovu unutar mreže.

Sudjeluje li Vaše visoko učilište u ak. god. 2021./2022. u nekoj od odabranih CEEPUS mreža - provjerite ovdje te kontaktirajte svog CEEPUS koordinatora za sve daljnje informacije. 

 

Ako Vaše visoko učilište ne sudjeluje u niti jednoj od odabranih CEEPUS mreža, pozivamo Vas da podnesete prijavu za mobilnost u sklopu natječaja za freemover mobilnosti, koji će biti otvoren tijekom studenog 2021.

 

CEEPUS podržava mobilnost studenata dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog i doktorskog studija te mobilnost nastavnog osoblja.

 

Uvjeti koje mora ispunjavati student

 

  • završena najmanje dva semestra u području u kojem se želi prijaviti za mobilnost
  • državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status studenta u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a. U slučaju da osoba nije državljanin jedne od zemalja članica CEEPUS-a, a redovni je student u zemlji članici CEEPUS-a, potrebno je priložiti potvrdu o akademskom statusu (Equal Status Document).

 

Uvjeti za nastavno osoblje

 

  • obveza nastavničkog ili mentorskog rada u zemlji-domaćinu od najmanje 6 nastavnih sati u pet radnih dana

Kako prijaviti mobilnost

Prijave se vrše isključivo putem CEEPUS online sustava gdje se potrebno registrirati s ulogom Mobility.

 

Ako vaš fakultet odnosno odjel/odsjek sudjeluje u jednoj od CEEPUS mreža, tada je mobilnost potrebno dogovoriti s lokalnim CEEPUS koordinatorom, koji obično raspisuje natječaj za odabir kandidata za odlaznu mobilnost. Popis hrvatskih visokih učilišta koji sudjeluju u CEEPUS mrežama kao i popis lokalnih CEEPUS koordinatora dostupan je ovdje.

 

Ako je odlazna mobilnost odobrena, prijavitelj ispunjava on-line prijavu do 15. lipnja za zimski semestar odnosno 31. listopada za ljetni semestar. Prijava se ispunjava prijavom u CEEPUS sustav i praćenjem poveznice Manage your mobility applications. Postupak podnošenja prijave pokreće se pritiskom na ikonu "Action", nakon čega je potrebno slijediti upute čarobnjaka.

 

Nakon što ispunite i podnesete prijavu, vašu prijavu treba odobriti matična ustanova, Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj, ustanova domaćin te Nacionalni ured za CEEPUS u zemlji domaćinu, koji Vam dodjeljuje stipendiju. Elektroničkom poštom primit ćete automatsku obavijest o tome je li vaša stipendija odobrena ili odbijena. Sve ostale podatke i dokumente vezane uz vašu stipendiju primit ćete od Nacionalnog ureda za CEEPUS u zemlji domaćinu.

Kontakti nacionalnih CEEPUS ureda

Popis svih ureda za CEEPUS s kontakt podacima za možete pronaći na web stranici Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije. Na istoj su poveznici dostupni podaci o iznosima stipendija i drugim pravima CEEPUS stipendista u pojedinim zemljama.