EUROPE GOES LOCAL

O Europe Goes Local:

Mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. U većini europskih zemlja, odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji. Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode.                        

 

Nacionalne agencije za program Erasmus+ i njihovi partneri odlučili su započeti dugoročnu suradnju s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području, a u skladu s pravnim osnovama Erasmus+ programa.

 

Ovaj projekt strateškog partnerstva naziva „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Projekt okuplja 23 nacionalne agencije iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Njemačke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Mađarske, Islanda, Italije, Lihtenštajna, Litve, Latvije, Norveške, Nizozemske, Portugala, Slovenije, Slovačke, Srbije i Švicarske,  SALTO-YOUTH resursni centar, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, Europski forum mladih i dvije mreže: POYWE i InterCity Youth.

Belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini. Projekt traje od lipnja 2016. do svibnja 2019.

 

Ciljevi projekta:

  • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
  • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
  • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima
  • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

 

 

Na nacionalnoj razini Agencija za mobilnost i programe EU koordinira nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne skupine stručnjaka. Tijekom implementacije planirani su različiti tipovi aktivnosti od treninga do stručnih putovanja ciljane skupine (predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave i osobe koje rade s mladima na regionalnoj razini).

 

Članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka su:

  • Maja Uršić Staraj (Udruga Delta)
  • Zorica Višković (Udruga ZUM)
  • Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja Zagreb)
  • Matej Matić (Udruga mladih Mladi u EU)

 

 

Sve novosti o aktivnostima projekta na europskoj razini mogu se pratiti na službenoj stranici projekta Europe Goes Local.

 

Pregled do sada provedenih aktivnosti projekta Europe Goes Local na nacionalnoj razini može se se vidjeti ovdje.

 

Letak projekta Europe Goes Local

 

Preporuka Vijeća ministara državama članicama o radu s mladima (EN)

 

Preporuka Vijeća ministara državama članicama o radu s mladima (HR).

 
Rezultati projekta Europe Goes Local

31. svibnja 2019. održana je završna konferencija projekta Europe Goes Local - „Rad s mladima na lokalnoj razini: rezultati i preporuke“ na kojoj su predstavljeni rezultati postignuti na nacionalnoj i europskoj razini.

 

U projektu je na nacionalnoj razini sudjelovalo 11 jedinica lokalne samouprave koje su zahvaljujući projektu i vlastitom angažmanu učinile pomak u razvoju lokalnog rada s mladima.

 

Prikaz postignutih rezultata moguće je vidjeti ovdje.

 

Premda postoje razlike u aktivnosti jedinica lokalne samouprave, ali i opsega promjena, moguće je zaključiti da je prva faza EGL projekta polučila rezultate stvarajući poticajnije okruženje za mlade u lokalnim sredinama. Na temelju uvida u postignuto i razinu implementacije pojedinih segmenata individualnih planova, nacionalna delegacija prepoznala je pojedine gradove i općine kao primjere dobre prakse pa su, shodno tome, na završnoj konferenciji prve faze projekta isti i prezentirani zainteresiranoj javnosti. Tako su gradovi: Opuzen, Pregrada, Rijeka, Varaždin i Velika Gorica prezentirali svoje rezultate naglašavajući mogućnost uvrštavanja stavke „mladi“ u lokalne proračune (Opuzen), uvođenje participativnog budžetiranja mladih (Pregrada), zapošljavanje osobe za koordiniranje lokalnog rada s mladima u gradskoj upravi (Rijeka), unapređenje rada Centra za mlade (Varaždin) i unapređenje lokalnog rada s mladima posredstvom EU mehanizama (Velika Gorica).

 

Konferencija je bila prilika za predstavljanje glavnog rezultata postignutog europskoj provedbenoj razini projekta - Europske povelje o radu s mladima koja će predstavljati referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te će biti poveznica između politike i prakse rada s mladima.

 

Daljnji rad na podršci svim akterima u području rada s mladima predviđen je u nastavku projekta Europe Goes Local, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini.

 

 

 

Studijski posjet 'Rad s mladima na lokalnoj razini u Hrvatskoj'

Od 19. do 21. ožujka 2019. godine u sklopu Europe Goes Local (EGL) projekta održan je studijski posjet Rad s mladima na lokalnoj razini u Hrvatskoj.

 

11 predstavnika slovenskih općina i organizacija koje se bave mladima boravilo je u Hrvatskoj i posjetilo tri lokalne zajednice koje su prepoznate kao primjeri dobre prakse u području rada s mladima - Pregradu, Lepoglavu i Karlovac.

 

U Gradu Pregradi sudionici su imali prilike svjedočiti preobrazbi tog grada u jedan od najpropulzivnijih gradova u Hrvatskoj u kontekstu mladih, rada s mladima i lokalne politike za mlade. Gradonačelnik Pregrade g. Marko Vešligaj predstavio je grad i njegovu orijentaciju prema mladima, dok su predsjednica Gradskog vijeća gđa Tajana Broz, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti gđa Ksenija Ogrizek te službenice gradske uprave predstavili značajke Grada Pregrade, Savjet mladih i lokalne politike za mlade, projekte kojima se osnažuje mlade za gradsku participaciju, udruge civilnog društva i volonterstvo. Drugi dio studijskog posjeta nastavio se u osnovnoj školi u Pregradi koja sudjeluje u nekoliko Erasmus+ projekata, a predstavljeno je i Dječje gradsko vijeće koje je osnovano kao institucionalan okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pregrade.

 

U Gradu Lepoglavi slovenska delegacija susrela se sa slovenskom veleposlanicom u Hrvatskoj dr. sc. Smiljanom Knez koja je pokazala velik interes za ovu aktivnost suradnje između Hrvatske i Slovenije. Zamjenik gradonačelnika g. Hrvoje Kovač predstavio je lokalnu politiku za mlade, g. Renato Vuk, predsjednik Nezavisne udruge mladih sudionike upoznao je sudionike s projektima i aktivnostima udruge mladih, a g. Mario Žuliček ispred Udruge gradova RH prezentirao je načine obrazovanja o i za savjete mladih u RH. Sudionici su potom posjetili dvije osnovne škole - Ante Starčevica i Poljaka Višnjica koje su predstavile svoje posebnosti.

 

Posljednji posjet lokalnoj zajednici koja ima razvijen rad s mladima bio je posvećen Gradu Karlovcu. Nakon što uvodnog pozdrava zamjenice gradonačelnika gđe Andreje Navijalić te predstavljanja lokalne politike za mlade, gđa Aleksandra Podrebarac, predsjednica udruge Carpe Diem, upoznala je sudionike s radom udruge kroz brojne projekte posvećene razvoju lokalne zajednice, a posebno mladih. Drugi dio studijskog posjeta bio je posvećen edukativnoj šetnji Karlovcem gdje su prikazane manifestacije vezane za mlade, a studijski posjet završio je radionicom u organizaciji udruge Carpe Diem u prostorima Centra za mlade kroz koju su sudionici studijskog posjeta upoznati s radom centra za mlade, kluba za mlade, info centra i udruge Carpe Diem.

 

Studijski posjet omogućio je domaćinima i gostima aktivno sudjelovanje u raspravi o mogućim poboljšanjima lokalne politike za mlade, razvijanje suradnje na projektima od važnosti za mlade te dijeljenje vlastitih primjera dobre prakse.

 

Galerija fotografija sa studijskog posjeta nalazi se ovdje.

 

2. međunarodna EGL konferencija

Od 5. do 7. lipnja 2018. godine u ovogodišnjoj prijestolnici mladih, portugalskom gradu Cascaisu, održana je druga konferencija u sklopu projekta Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal level. Nakon početnog sastanka u Ljubljani u lipnju 2017. godine, ovogodišnja konferencija u Cascaisu imala je tri cilja: razvoj Europske povelje o lokalnom radu s mladima, poticanje suradnje i umrežavanja dionika koji gravitiraju temi projekta te stvaranje platforme za razmjenu znanja i iskustva o lokalnom radu s mladima.

 

Okupljanje velikog broja dionika bila je prilika i za održavanje sastanka nacionalnih agencija uključenih u provedbu EGL projekta koje su razmijenile informacije o dosadašnjem tijeku projekta na nacionalnim razinama te razgovarale o daljnjem razvoju projekta na europskoj razini, uključujući i proces provedbe drugog kruga konzultacija o prijedlogu Europske povelje o lokalnom radu s mladima.

 

 

Trening 'Rad s mladima na lokalnoj razini'

Agencija za mobilnost i programe EU je u sklopu projekta Europe Goes Local od 8. do 11. travnja 2018. godine u Petrčanima organizirala trening “Rad s mladima na lokalnoj razini”. Trening je zamišljen kao središnja aktivnost projekta Europe Goes Local na nacionalnoj razini, a cilj je bio osnažiti jedinice lokalne samouprave za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini.


Na treningu je sudjelovalo 11 predstavnika jedinica lokalne samouprave koje su ranije iskazale interes za sudjelovanjem u projektu (Gradovi Rovinj, Đakovo, Pregrada, Opuzen, Velika Gorica, Sisak, Rijeka, Varaždin te Općine Lovran, Velika Kopanica i Tisno) i 5 osoba koje su aktivne u radu s mladima.

 

Predstavnici JLS-a i osobe koje rade s mladima su kroz tri dana imale priliku unaprijediti znanje o radu s mladima, istraživati pokazatelje kvalitete, razmjenjivati različita iskustva vezana uz rad s mladima i promišljati o načinima međusobne suradnje. Poseban doprinos treningu dali su gosti predavači koji su predstavili inspirativne prakse: Društveni centar Čakovec - Proces i metode komuniciranja s javnosti i ispitivanja potreba, Grad Lepoglava - Osiguranje participativnosti mladih i učinkovitosti Savjeta mladih, Grad Sveta Nedelja - Uspostava dijaloga između mladih i donositelja odluka, Javni zavod Mladi Zmaji, Ljubljana - Kako “izgraditi” Centar za mlade, 100% Youth city - Quality label for youth friendly cities i Udruga Delta - Strukturirani otoci. Na kraju treninga predstavnici JLS-a izradili su individualne planove za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj s mladima u vlastitim zajednicama unutar kojih su osmislili nekoliko značajnih strateških aktivnosti koje će realizirati u svojim zajednicama u sljedećih godinu dana.

 

Rezultati evaluacije ukazuju na to da su svi sudionici u velikoj mjeri zadovoljni treningom. Posebno su im bili značajni primjeri inspirativne prakse i međusobna razmjena iskustava, što im je otvorilo vidike za daljnje intervencije u zajednici.

Cjelokupni trening su pratili predstavnici Nacionalne delegacije projekta koji će i nakon treninga pratiti proces realizacije individualnih planova JLS-a.

 

Kratki video pregled treninga može se pogledati ovdje.