Natječajna dokumentacija 2016.

Poziv na natječaj za program Erasmus+ za 2016. g.

Dana 20. listopada Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu (engleska verzija, hrvatska verzija), a dana 22. listopada 2015. objavljen je Ispravak prvotnog Poziva (engleska verzija, hrvatska verzija).

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte vodič programa Erasmus+ (za sada dostupan samo na engleskom jeziku).

 

Neke od novosti u području sporta su povećanje budžeta (27,4 milijuna eura) te uvođenje nove aktivnosti za potporu amaterskom sportu - "Mala suradnička partnerstva".

Podržane aktivnosti

U 2016. godini podržane su sljedeće aktivnosti:

 

Projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta (rok: 21. siječnja u 12h)

        1) Suradnička partnerstva

        2) Neprofitni europski sportski događaji

 

 

Projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta (rok: 12. svibnja u 12h)

        3) Suradnička partnerstva

        4) Mala suradnička partnerstva

        5) Neprofitni europski sportski događaji

Nadležnost za program Erasmus+: Sport

Aktivnosti vezane uz sport su centralizirane te su u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu. Agencija za mobilnost i programe EU ima ulogu kontakt točke za informiranje. 

 

Za sva daljnja pitanja oko prijave projekata možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji putem maila: EACEA-SPORT@ec.europa.eu.