Dokumentacija za prijavu 2018.

Prijave za program Erasmus+: Sport

Aktivnosti vezane uz sport su centralizirane te su u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu. Agencija za mobilnost i programe EU ima ulogu kontakt točke za informiranje.

  

Za sva daljnja pitanja oko prijave projekata možete se Izvršnoj agenciji putem maila: EACEA-SPORT@ec.europa.eu.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice. 

 

Završetkom registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a nego se istim koristite za sve buduće prijave.

 

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju ustanove i b) ažuriranje podataka ustanove.

  

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, organizacije su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form)Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Obrasce dokumenata možete pronaći u odjeljku Upute i priručnici niže na stranici. Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Za pristup portalu potreban je EU Login račun (prijašnji ECAS - European Commission Authentication System). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • EU Login - priručnik za prijavitelje (EN)
  • URF (Portal za sudionike) - priručnik za registraciju  (EN)