Provedba projekata 2018.

Projekti 2017.

U 2017. iz Hrvatske je financijsku potporu ostvarilo čak 11 organizacija i to 3 u okviru suradničkih partnerstva, 8 u okviru malih suradnička partnerstva.