Natječajna dokumentacija 2019.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

Europska komisija objavila je 24. listopada 2018. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu (engleska verzija, hrvatska verzija). 

 

Za detaljne informacije i upute o podnošenju prijava upućujemo vas na Vodič kroz program Erasmus+ (engleska i hrvatska verzija), uz napomenu kako, u slučaju razlika u podacima, prednost ima engleska verzija Vodiča.

 

Programom je za 2019. g. za centralizirane aktivnosti u okviru sporta predviđen proračun od 48,6 milijuna EUR za sve programske zemlje.

Sportske aktivnosti

Suradnička partnerstva - 4. travnja 2019. do 12:00h po briselskom vremenu

Mala suradnička partnerstva - 4. travnja 2019. do 12:00h po briselskom vremenu

Neprofitna europska sportska događanja - 4. travnja 2019. do 12:00h po briselskom vremenu

 

Maksimalan mogući iznos za Mala suradnička partnerstva: 60 000 EUR

 

Maksimalan mogući iznos za Suradnička partnerstva: 400 000 EUR

 

Maksimalan mogući iznos za Neprofitna europska sportska događanja:

300 000 EUR - za događanja organizirana tijekom Europskog tjedna sporta

500 000 EUR- za događanja koja nisu povezana s Europskim tjednom sporta

Prijave za program Erasmus+: Sport

Aktivnosti vezane uz sport su centralizirane te su u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu. Agencija za mobilnost i programe EU ima ulogu kontakt točke za informiranje.

Za sva daljnja pitanja oko prijave projekata možete se Izvršnoj agenciji putem maila: EACEA-SPORT@ec.europa.eu.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ organizacije se trebaju registrirati putem mrežnog alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility) -Portal za sudionike (Participant portal). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice

 

Završetkom registracije organizaciji će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca. 

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju organizacije i b) ažuriranje podataka organizacije. 

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a već se istim koristite za sve buduće prijave.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, organizacije su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60.000 EUR, a prijavu podnosi privatna organizacija, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Za pristup URF portalu potreban je EU Login račun (prijašnji ECAS - European Commission Authentication System). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se niže.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju organizacije i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Savjetujemo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

  • EU Login - priručnik za prijavitelje (EN)
  • URF (Portal za sudionike) - kratki vodič (HR, EN) vodič kroz registraciju (HREN)