ECVET

Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET)

Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) jedan je od ključnih europskih alata u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, razvijen u sklopu Kopenhaškog procesa, čijom se primjenom želi pružiti podrška cjeloživotnom učenju priznavanjem, prijenosom i prikupljanjem ishoda učenja najčešće stečenih u inozemstvu.

 

ECVET je usvojen 2009. godine Preporukom Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije. Ključni elementi ovoga sustava jesu međunarodna mobilnost i priznavanja ishoda učenja stečenih u inozemstvu.

Međunarodna mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju omogućuje stjecanje novih znanja, vještina i radnih iskustava u struci, kao i upoznavanje različitih kultura i učenje jezika u inozemstvu. ECVET osigurava prijenos, priznavanje i, gdje je to moguće, prikupljanje ishoda učenja pojedinca u drugoj europskoj zemlji s ciljem stjecanja kvalifikacije u domovini.

Ciljevi ECVET-a

Ciljevi ECVET-a su sljedeći:

 • razvijati međunarodnu mobilnost
 • priznati ishode učenja sa svrhom stjecanja kvalifikacije
 • pridonijeti transparentnosti kvalifikacija
 • razvijati međusobno povjerenje i suradnju nadležnih ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Europi
 • poticati cjeloživotno učenje
Prednosti ECVET-a za strukovne škole
 • doprinos privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • podizanje ugleda škole
 • partnerstvo s inozemnim školama
 • stjecanje međunarodnih iskustava za nastavnike
 • europska dimenzija obrazovanja
Prednosti ECVET-a za učenike
 • nova iskustva i izazovi
 • kvalitetno učenje i praksa u drugoj europskoj zemlji
 • usavršavanje stranih jezika i upoznavanje različitih kultura
 • priznavanje postignuća stečenih tijekom mobilnosti
 • povećanje konkurentnosti na tržištu rada
Kontakt

Svoje upite u vezi s ECVET-om možete poslati e-poštom na adresu ecvet@mobilnost.hr.

 

Više informacija potražite na www.ecvet.hr.