Mogućnosti za osoblje

Usavršavanja osoblja

Programom Erasmus+ članovima osoblja pruža se prilika da u inozemstvu uče o novim metodama poučavanja i osposobljavanja, kao i prilika za razvoj trajnih međunarodnih mreža s drugim institucijama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

 

Stručnjaci u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja mogu sudjelovati u programima profesionalnog usavršavanja u inozemstvu u sljedećim oblicima:

 

- osposobljavanje

- pripravnički staž na radnom mjestu, u poduzeću ili u instituciji za poučavanje ili osposobljavanje

- stažiranje ili promatranje rada (job shadowing) u instituciji za poučavanje ili osposobljavanje ili u nekoj drugoj odgovarajućoj organizaciji

- aktivnosti poučavanja u partnerskoj instituciji.

 

Te aktivnosti mogu trajati od dva dana do dva mjeseca, ili, u nekim slučajevima, čak do jedne godine.

Tko može sudjelovati

U aktivnostima profesionalnog usavršavanja mogu sudjelovati sljedeći strukovni stručnjaci u zemljama sudionicama:

 

- rukovoditelji institucija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
- nastavnici
- pružatelji usluga osposobljavanja zaposleni u tvrtkama
- rukovoditelji programa osposobljavanja
- školski pedagozi
- administratori.