Osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQUAVET)

Čemu služi

Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET) referentni je instrument osmišljen radi lakšeg promicanja i praćenja trajnog poboljšanja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u državama članicama EU-a na temelju zajednički prihvaćenih preporuka. Okvir bi trebao ne samo pridonijeti poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, već i omogućiti uspostavu uzajamnog povjerenja između sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te tako državama olakšati prihvaćanje i priznavanje vještina i kompetencija koje učenici stječu u drugim državama i obrazovnim okruženjima.

 

Države članice EU-a okvir upotrebljavaju kako bi poboljšale svoje sustave osiguranja kvalitete na način kojim su obuhvaćeni svi relevantni dionici. To obuhvaća:

 

- uspostavu nacionalnih referentnih točaka za osiguranje kvalitete;

- aktivno sudjelovanje u relevantnoj mreži europske razine;

- razvoj nacionalnog pristupa s ciljem poboljšanja sustava osiguranja kvalitete i najbolje moguće primjene okvira.

 

EQAVET je dobrovoljni sustav koji će primjenjivati tijela javne vlasti i druga tijela koja se bave osiguranjem kvalitete.