Aktivnosti suradnje i osposobljavanja (TCA)

TCA aktivnosti usred pandemije uzrokovane koronavirusom

Suradnja nacionalnih agencija u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) se nastavlja i ona se trenutno temelji na virtualnim aktivnostima na koje pozivamo da se prijavljujete prema svojim interesima kao i do sada.

 

Neke nacionalne agencije su krenule s priprema i pozivima za sudjelovanje na fizičkim aktivnostima čije se održavanje planira uživo. Sve takve aktivnosti koje Agencija za mobilnost podržava i u kojima sudjeluje bit će objavljene u kalendaru dostupnih aktivnosti koji se redovito ažurira. Zainteresirane pozivamo da se prijave, ali da istovremeno prate razvoj epidemiološke situacije, preporučene mjere putovanja te informacije organizatora aktivnosti s obzirom na nepredvidivost situacije.

 

Pravila refundiranja putnih troškova vrijede kao i do sada i sve informacije se mogu pronaći u Vodiču za prijavitelje 2020. Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite putem elektroničke adrese: tca_mladi@mobilnost.hr

Što su aktivnosti suradnje i osposobljavanja

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities - TCA) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+. Putem međunarodnih aktivnosti (trening, seminar, studijski posjeti) TCA pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima programa.

Vodič za prijavitelje

Kako to funkcionira

Agencija koja organizira aktivnosti transnacionalne suradnje objavljuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima na stranici Salto-youth.net. Nakon roka za prijavu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije odabire kandidate iz Hrvatske na osnovi relevantnosti i kvalitete prijave, uzimajući u obzir sljedeće:

 

  • ravnoteža među odabranim sudionicima po regijama iz kojih dolaze i spolu ako razlika u kvaliteti prijave nije presudna
  • najviše jedna osoba po organizaciji može biti odabrana za određenu aktivnost, osim ako u pozivu nije naznačeno drukčije
  • prednost pri odabiru imat će osobe i organizacije koje u tekućoj godini još nisu sudjelovale ni u jednoj aktivnosti u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje, osim ako se aktivnost za koju se prijavljuju ne nastavlja na prethodnu ili mogu pokazati relevantnost svih aktivnosti za svoj svakodnevni rad s mladima.

Kako se prijaviti

Prijave se uglavnom podnose online, putem stranice Salto-youth.net ako nije drukčije naznačeno. Za prijave putem stranice Salto-youth.net potreban je korisnički profil na ime osobe koja se prijavljuje. Korisnički profil možete kreirati klikom na "My SALTO" u gornjem desnom kutu. Obrazac za prijavu najčešće se nalazi na dnu obavijesti, prije popisa kontakata nacionalnih agencija.

Tko može sudjelovati

Članovi, zaposlenici i multiplikatori organizacija odnosno ustanova u području mladih, obrazovanja i osposobljavanja.

Kalendar dostupnih aktivnosti

Agencija za mobilnost i programe Europske unije omogućuje sudjelovanje u pojedinim aktivnostima objavljenim na stranici Salto-youth.net, a koji su unaprijed dogovoreni na temelju prioriteta i proračuna kojim Agencija raspolaže. Sve aktualne aktivnosti u kojima Agencija sudjeluje, a za koje su prijave u tijeku, navedene su u kalendaru dostupnih aktivnosti gdje možete naći i linkove na s više informacija. Ako aktivnost nije navedena u tablici, AMPEU neće sudjelovati. Agencija će obavijest o novoj aktivnosti objaviti u tablici najkasnije 10 dana prije krajnjeg roka za prijavu.

Detaljnije upute

Ovdje možete pronaći detaljne upute o uvjetima i načinima sudjelovanja.

Odluke o izboru sudionika na aktivnosti transnacionalne suradnje

Ovdje možete pronaći Odluke o odabiru kandidata za sudjelovanje u aktivnostima transnacionalne suradnje.