Nacionalne aktivnosti II

Drugo izdanje nacionalnih aktivnosti

Potaknuta uspjehom prvog izdanja nacionalnih aktivnosti, Agencija za mobilnost i programe EU odlučila je kroz individualan pristup i sustav stručne podrške podržati novu skupinu jedinica lokalne i regionalne samouprave u stvaranju održivog sustava te poticajnog okruženja rada s mladima u njihovim lokalnim zajednicama.

 

Paket aktivnosti osmišljen za 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave i ovoga puta sastoji se od nacionalnih osposobljavanja te međnarodnih aktivnosti umrežavanja temeljem ranije uspostavljenog partnerstva Agencije za mobilnost i programe EU s drugim partnerima na EGL projektu.

 

Korisnici drugog izdanja nacionalnih aktivnosti u okviru projekta Europe Goes Local su:

 

 • Grad Čazma
 • Grad Zabok
 • Grad Samobor
 • Grad Ozalj
 • Grad Poreč – Parenzo
 • Grad Dubrovnik
 • Grad Stari Grad
 • Grad Pazin
 • Općina Nuštar
 • Općina Medulin
 • Grad Kastav
 • Grad Slunj
 • Grad Otočac
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Grad Split
 • Grad Osijek
 • Općina Hum na Sutli

 

 

Nacionalni trening 'Rad s mladima na lokalnoj razini'

U Mariji Bistrici je od 24. do 27. studenoga 2019. održan trening „Rad s mladima na lokalnoj razini” za 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave. Trening je uvod u novu fazu projekta Europe Goes Local – trenutačno najvećega europskog projekta u području rada s mladima u kojemu kao jedna od 24 nacionalne agencije programa Erasmus+ sudjeluje i Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

 

Tijekom četiri dana osposobljavanja 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave imalo je priliku usvojiti temeljne pojmove o radu s mladima, saznati više o sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice i nadahnuti se uspješnim primjerima. Kao temelj za daljnji rad u projektnim aktivnostima, jedinice lokalne i regionalne samouprave izradile su individualne planove za stvaranje poticajnog okružja za rad s mladima u vlastitim zajednicama unutar kojih su smislile nekoliko važnih strateških aktivnosti. Te će aktivnosti provesti u svojim zajednicama u sljedećih godinu dana. U provođenju tih planova potpora će im biti njihovi mentori, članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka u radu s mladima.

 

„Jako sam zahvalna u svoje i u ime Grada Ozlja što smo dobili priliku biti dio ovog projekta. Područje rada s mladima veoma je važno za svaku jedinicu lokalne samouprave. Stoga smo dosad nastojali približiti se mladima na razne načine, uključivati ih u aktivan život zajednice, ali sve je to bilo spontano. Očekujem da će nam ovaj projekt pomoći u stjecanju konkretnih znanja, vještina i alata kako bi taj rad bio kvalitetan i za dobrobit mladih i zajednice”, rekla je gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić.

 

Ovdje se može pogledati kratki pregled četverodnevnog osposobljavanja.

 

 

Nacionalne aktivnosti II - Slika 1