Nacionalne aktivnosti II

Drugo izdanje nacionalnih aktivnosti

Potaknuta uspjehom prvog izdanja nacionalnih aktivnosti, Agencija za mobilnost i programe EU odlučila je kroz individualan pristup i sustav stručne podrške podržati novu skupinu jedinica lokalne i regionalne samouprave u stvaranju održivog sustava te poticajnog okruženja rada s mladima u njihovim lokalnim zajednicama.

 

Paket aktivnosti osmišljen za 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave i ovoga puta sastoji se od nacionalnih osposobljavanja te međnarodnih aktivnosti umrežavanja temeljem ranije uspostavljenog partnerstva Agencije za mobilnost i programe EU s drugim partnerima na EGL projektu.

 

Korisnici drugog izdanja nacionalnih aktivnosti u okviru projekta Europe Goes Local su:

 

 • Grad Čazma
 • Grad Zabok
 • Grad Samobor
 • Grad Ozalj
 • Grad Poreč – Parenzo
 • Grad Dubrovnik
 • Grad Stari Grad
 • Grad Pazin
 • Općina Nuštar
 • Općina Medulin
 • Grad Kastav
 • Grad Slunj
 • Grad Otočac
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Grad Split
 • Grad Osijek
 • Općina Hum na Sutli

 

 

Završna nacionalna konferencija 'Lokalni rad s mladima - Hrvatska u europskom kontekstu'

27. rujna u Sisku je održana završna konferencija drugog ciklusa nacionalnih aktivnosti projekta Europe Goes Local pod nazivom "Lokalni rad s mladima - Hrvatska u europskom kontekstu". Na konferenciji su predstavljeni rezultati postignuti u dosadašnjem tijeku projekta te postignutim učincima na lokalni rad i politike za mlade. Europe Goes Local nastavlja sa svojom provedbom u okviru novog programskog razdoblja 2021.-2027. pa je stoga jedan od ciljeva bio informirati okupljene jedince lokalne samouprave te organizacije mladih i za mlade o prilikama i projektnim aktivnostima u najavi te ih pozvati da postanu dio EGL zajednice.

 

O učinku sudjelovanja u EGL projektu, a i načinima na koje lokalne vlasti podržavaju i uključuju mlade u procese donošenja odluka uzvanici su imali prilike čuti u okviru okruglog stola „Rad s mladima na lokalnoj razini“ gdje su svoja iskustva ispričali Suzana Racan Stern, pročelnica Upravnog odjela za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo iz Općine Medulin, Sanda Sušanj, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo iz Grada Rijeke, Anton Finderle, savjetnik za odgoj, obrazovanje i mlade Upravnog odjel za društvene djelatnosti iz Grada Pazina i Hrvoje Kovač, član nacionalne delegacije projekta Europe Goes Local iz Grada Lepoglave.

 

Konferenciju je svojim dolaskom podržala i državna tajnica Središnjeg ureda za demografiju i mlade, Željka Josić koja je naglasila kako pozdravlja inicijativu svih jedinica lokalne samouprave koje su se do sada uključile u projekt razvoja lokalnog rada s mladima, a posebno one „koje su potpisivanjem Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini poslale snažnu i jasnu poruku mladima da se glas mladih čuje i da su njihove potrebe prepoznate“ i dodala kako će u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade biti „svakodnevna potpora mladima i korektiv donositeljima odluka koje se tiču mladih“.

 

Konferencija je bila prilika da razgovaramo o lokalnom radu s mladima i u širem kontekstu. O najnovijim europskim strategijama i ciljevima u području rada s mladima okupljene je informirao dr. sc. Marko Kovačić, član nacionalne delegacije projekta Europe Goes Local iz Instituta za društvena istraživanja. Nakon toga uslijedio je drugi okrugli stol, „Dovodimo EU(ropu) na lokalnu razinu“ s Markom Bokom iz odnosa s javnošću Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Mariem Žuličekom, savjetnikom Udruge gradova u RH i izvršnom direktoricom Udruge IKS iz Petrinje, Tamarom Jovičić koji su predstavili primjere na koji način lokalna zajednica podržava, potiče, usmjerava svoje mlade kroz neke druge nacionalne i europske projekte te na koji način se vrednuju napori JLS-ova kada je u pitanju rad s mladima.

 

Atmosferu i kratki pregled konferencije pogledajte u objavljenom videu.

 

Nacionalne aktivnosti II - Slika 1

 

 

 

Međunarodni studijski posjet Litvi

Od 14.-18. rujna 2021. u Litvi je organiziran međunarodni studijski posjet koji je okupio radnike s mladima i predstavnike jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske i Slovenije s ciljem istraživanja i upoznavanja rada s mladima u Litvi. Delegaciju Hrvatske činili su predstavnici Općine Medulin, Grada Mursko Središće, Savjeta mladih Grada Rovinja te Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije. Na studijskom posjetu sudionici su se susreli s organizacijama koje rade u području omladinskog sektora, posjetili su centre za mlade te se upoznali sa zakonodavnim okvirom i načinom financiranja kada su u pitanju organizacije koje rade u području rada s mladima. Posebno zanimljivo bilo je vidjeti aktivnosti vezano za „street work“. Studijski posjet poslužio je kao platforma za umrežavanje i upoznavanje s kolegama iz Slovenije i Litve s kojima su pojedini predstavnici već dogovorili buduće suradnje i potencijalna partnerstva na budućim projektima.

 

Nacionalne aktivnosti II - Slika 2

Nacionalno osposobljavanje 'Democracy reloading'

Kao dio sustavnog osposobljavanja 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave - sudionika nacionalnih aktivnosti u okviru projekta Europe Goes Local, Agencija za mobilnost i programe EU od 5.-8. listopada 2020. organizirala je nacionalno osposobljavanje pod nazivom „Democracy reloading“. Riječ je o aktivnosti koja se temelji na istoimenom europskom projektu čij je cilj jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u njihovom u njihovim nastojanjima da mlade u što većoj mjeri uključe u procese donošenja odluka o temama koje su za bitne za mlade.

 

Sudionicima je na osposobljavanju preliminarno prezentiran alat projekta koji sadrži upute, savjete i primjere aktivnog sudjelovanja mladih te su osposobljeni za korištenje mape kompetencija Democracy reloading projekta. Osposobljavanje je također bila prilika za razmjenu iskustava o pozivitivnim praksama uključivanja mladih u procese donošenja odluka u njihovim lokalnim zajednicama.

 

Nacionalne aktivnosti II - Slika 3

 

 

 

 

 

 

Međunarodni studijski posjet Hrvatskoj

Od 21.-25. rujna 2020. održan je online studijski posjet pod nazivom „Tailors of Youth Work“ s ciljem predstavljanja primjera dobre prakse rada s mladima i provedbe lokalnih politika za mlade u Hrvatskoj predstavnicima slovenskih i litavskih jedinica lokalne samouprave i udrugama mladih. Uslijed pandemije koronavirusa posjet je organiziran u online formatu, a omogućeno je umrežavanje i razmjena praksi svih uključenih sudionika te stvaranje potencijalnih novih partnerstava. Osam sudionika iz Slovenije i Litve dobilo je priliku upoznati se s gradovima Karlovcem i Rijekom kao kreatorima lokalnih politika za mlade te udrugama i institucijama koje u istim gradovima provode te politike, ali i vlastite inicijative. Među njima su udruga Carpe Diem, Savjet mladih grada Karlovca, Sveučilište u Rijeci - studij Mladi u suvremenom društvu te Studentski centar, Centar za tehničku kulturu - CTK, udruga Delta i udruga PaRiter.

 

Nacionalne aktivnosti II - Slika 4

 

 

Nacionalno osposobljavanje 'Rad s mladima na lokalnoj razini'

U Mariji Bistrici je od 24. do 27. studenoga 2019. održan trening „Rad s mladima na lokalnoj razini” za 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave. Trening je uvod u novu fazu projekta Europe Goes Local – trenutačno najvećega europskog projekta u području rada s mladima u kojemu kao jedna od 24 nacionalne agencije programa Erasmus+ sudjeluje i Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

 

Tijekom četiri dana osposobljavanja 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave imalo je priliku usvojiti temeljne pojmove o radu s mladima, saznati više o sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice i nadahnuti se uspješnim primjerima. Kao temelj za daljnji rad u projektnim aktivnostima, jedinice lokalne i regionalne samouprave izradile su individualne planove za stvaranje poticajnog okružja za rad s mladima u vlastitim zajednicama unutar kojih su smislile nekoliko važnih strateških aktivnosti. Te će aktivnosti provesti u svojim zajednicama u sljedećih godinu dana. U provođenju tih planova potpora će im biti njihovi mentori, članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka u radu s mladima.

 

„Jako sam zahvalna u svoje i u ime Grada Ozlja što smo dobili priliku biti dio ovog projekta. Područje rada s mladima veoma je važno za svaku jedinicu lokalne samouprave. Stoga smo dosad nastojali približiti se mladima na razne načine, uključivati ih u aktivan život zajednice, ali sve je to bilo spontano. Očekujem da će nam ovaj projekt pomoći u stjecanju konkretnih znanja, vještina i alata kako bi taj rad bio kvalitetan i za dobrobit mladih i zajednice”, rekla je gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić.

 

Ovdje se može pogledati kratki pregled četverodnevnog osposobljavanja.

 

Nacionalne aktivnosti II - Slika 5