Inkluzija

NAGRADNI NATJEČAJ

Agencija za mobilnost i programe EU nagrađuje najinkluzivnije projekte!

 

Nakon prošlogodišnjeg uspješnog natječaja za najinkluzivnije projekte u području mladih, ove godine otvaramo natječaj za sva područja u Erasmus+ programu.

 

S obzirom da je jedna od glavnih značajki Erasmus+ programa težiti promicanju jednakosti i uključivanja svih sudionika, olakšavajući pristup te stvarajući jednake prilike za sve, Agencija za mobilnost želi osobito poduprijeti i promovirati projekte koji uključuju sudionike koji se u svakodnevnim životu suočavaju s raznim problemima i preprekama te im je sudjelovanje u projektima omogućilo upoznavanje s novim kulturama, novim ljudima i mjestima, usavršavanje brojnih znanja i vještina koje su pridonijele njihovom osobnom i profesionalnom životu.

 

Ispričajte nam svoju priču projekta u sklopu kojeg je ostvaren učinak na veći broj osoba s manje mogućnosti, čija tema je bila uključivanje osoba s manje mogućnosti ili razvijanje metoda i alata za što kvalitetnije uključivanje osoba s manje mogućnosti, a mi ćemo trud nagraditi vrijednim nagradama!

 

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2019. godine!

 

Tekst natječaja

 

Pravilnik natječaja

 

 

Nagrade koje možete osvojiti:

 

1. nagrada - plaćeni put i smještaj za jednu osobu na Yo!Fest-u 2020.godini; 2. i 3. nagrada - poklon bon za Escape room te poklon paket Agencije za mobilnost.

 

Nagrade i plakete za Najinkluzivnije projekte će biti uručene na svečanom događanju Agencije za mobilnost u studenom 2019.godine.

 

Odabrali smo tri najinspirativnije priče. Odluku o odabiru možete vidjeti ovdje.

 

 

Najinspirativnije priče pristigle po natječaju ove godine osvajaju:

 

1. nagradu priča Centra za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE iz Zagreba;

2. nagradu priča Osnovne škole Josipa Matoša iz Vukovara;

3. nagradu priča Sredje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića.

 

Čestitamo ovogodišnjim dobitnicima!

 

 

 

Najinspirativnije priče koje su osvojile nagrade na natječaju za Najinkluzivniji projekt u 2018. godini:

 

1. nagradu je osvojila priča Udruge udomitelja i obiteljskih domova "Nada" Ivanec

 

Inkluzija - Slika 1

 

2. nagradu je osvojila priča Udruge Zamisli

 

3. nagradu je osvojila priča Hrvatske škole Outward Bound

 

 

 

UKLJUČIVANJE I RAZNOLIKOST KAO TEMELJNE ZNAČAJKE EU PROGRAMA ZA MLADE

Strategijom za uključivanje Europske komisije za program Mladi na djelu (Inclusion Strategy  of the „Youth in Action“ programme) uključivanje je utvrđeno kao prioritet programa Mladi na djelu za razdoblje 2007. -2013. s ciljem osiguravanja dostupnosti programa Mladi na djelu za sve mlade s manje mogućnosti te poticanja mladih da program koriste kao alat za unaprjeđenje socijalnog uključivanja, aktivnog građanstva i zapošljivosti te pridonošenja socijalnoj koheziji na europskoj razini.

 

Strategijom programa Erasmus+ za uključivanje i raznolikost (Erasmus+ Inclusion and Diversity Strategy in the Field of Youth) za novo programskom razdoblje 2014. -2020. Europska komisija ističe jednakost i uključivanje kao glavne značajke programa. Uz uključivanje mladih s manje mogućnosti u projekte u području mladih, ali i u društvo općenito, dodatni fokus na raznolikost ključan je za osnaživanje mladih i osoba koje rade s mladima. Kroz Erasmus+ projekte u području mladih mladi i osobe koje rade s mladima imaju mogućnost stjecanja potrebnih vještina i znanja koja će im pomoći u interakciji različitih skupina neovisno o njihovom podrijetlu, invaliditetu, rasi, jeziku, vanjskom izgledu ili dr.

STRATEGIJA PROGRAMA ERASMUS+ ZA UKLJUČIVANJE I RAZNOLIKOST

Ciljeve Strategije su:

 

 1. Stvoriti zajedničko razumijevanje o tome tko su mladi s manje mogućnosti te stvoriti koherentan okvir kojim će se pružati podrška značajkama Erasmus+ programa koje se odnose na jednakost i uključivanje
 2. Povećati predanost uključivanju i raznolikosti različitih aktera Erasmus+ programa u području mladih;
 3. Predstaviti Erasmus+ program u području mladih kao alat koji pomaže u radu s mladima s manje mogućnosti i aktivno doseže do mladih u nepovoljnom položaju;
 4. Smanjiti prepreke s kojima se suočavaju mladi s manje mogućnosti kako bi mogli sudjelovati u programu i pomoći prijaviteljima u savladavanju prepreka;
 5. Pružati podršku organizacijama u razvoju kvalitetnih projekata koji uključuju mlade s manje mogućnosti ili koji koriste mladima s manje mogućnosti u savladavanju prepreka;
 6. Napraviti poveznice s drugim inicijativama koje na bilo koji način pomažu i uključuju osobe s manje mogućnosti na lokalnoj, nacionalnoj ili internacionalnoj razini;
 7. Ulagati u interkulturalne i socijalne vještine mladih osoba i osoba koje rade s mladima, kao i u razvijanju njihovih kompetencija kako bi se mogle nositi s raznolikošću u svim njezinim oblicima;
 8. Povećati prepoznavanje znanja i vještina koje mladi s manje mogućnosti stječu programom Erasmus+ kao i osoba koje rade s mladima s manje mogućnosti;
 9. Osigurati da je fokus na uključivanje i raznolikost prisutno na svim razinama upravljanja programom Erasmus+ u području mladih, od promocije, potpore prijaviteljima, odabira projekata, evaluacije i diseminacije projektnih rezultata;

 

Projekti koji uključuju osobe s manje mogućnosti mogu imati vrlo pozitivan učinak na osobe koje nailaze na određene prepreke u odnosu na svoje vršnjake te ih sprječavaju u zapošljavanju, formalnoj ili neformalnoj edukaciji ili socijalnom uključivanju. U kontekstu Strategije za uključivanje programa Mladi na djelu te Strategije za uključivanje i raznolikost  programa Erasmus+ u području mladih, manje mogućnosti mladih mogu biti posljedica:

 1. Invaliditeta
 2. Zdravstvenih problema
 3. Poteškoća u obrazovanju (poteškoće u učenju, nemogućnost nastavka školovanja, osobe koje su stekle samo osnovno obrazovanje ili prerano napustile svoje školovanje itd.)
 4. Kulturnih različitosti (migranti, tražitelji azila, manjine, osobe s jezičnim poteškoćama)
 5. Ekonomskih prepreka (osobe slabijeg imovinskog statusa, osobe koje ovise o socijalnoj pomoći ili dugoročno nezaposlene mlade osobe itd.)
 6. Socijalnih prepreka (osobe koje su diskriminirane na temelju spola, dobi, etničkih razlika, religije, seksualne orijentacije, smanjenih socijalnih vještina itd.)
 7. Geografskih prepreka (osobe koje dolaze iz ruralnih područja koja su udaljenija ili slabije povezana s urbanim središtima, osobe koje žive na otocima itd.)

 

Uključivanjem mladih s manje mogućnosti se nastoje smanjiti i prevladati navedene prepreke kako bi svi mladi imali jednake mogućnosti i jednak pristup svim aspektima života kao i njihovi vršnjaci.

 

Cjelovita Strategija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3103/InclusionAndDiversityStrategy.pdf

DODATNA POTPORA MLADIMA S MANJE MOGUĆNOSTI U OKVIRU ERASMUS+ PROJEKATA

Erasmus+ program prepoznao je potrebu pružanja dodatne potpore osobama s manje mogućnosti kako bi potaknuo njihovo sudjelovanje kroz prilagođene formate projekata. Dodatna potpora ogleda se primjerice u kraćim trajanjima aktivnosti projekta u kojem sudjeluju mladi s manje mogućnosti, dodatnu financijsku potporu, itd. (više informacija možete pronaći ovdje)

 

Neki od projekata u kojima mogu sudjelovati osobe s manje mogućnosti su:

 • Razmjene mladih - susreti mladih u kratkom razdoblju u rasponu od 13 do 30 godina koji imaju priliku sudjelovati u međunarodnoj mobilnosti te steći različite vještine i kompetencije;
 • Transnacionalne inicijative mladih, koje omogućavaju grupi mladih u najmanje dvije zemlje da osmisle i provedu svoj vlastiti projekt potreban njihovoj lokalnoj ili nacionalnoj zajednici;
 • Dijalog s mladima - povezuje mlade s donositeljima odluka na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini; projekti mogu biti način na koji mladi mogu istaknuti prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom životu, ali i predložiti mogućnosti umanjenja ili savladavanja prepreka;
 • Različiti treninzi, seminari, umrežavanja, studijski posjeti i praćenja rada organizacija, omogućavaju osobama koje rade s mladima da razmijene svoje iskustva, znanja i vještine na području uključivanja i raznolikosti;
 • Strateška partnerstva podupiru različite inovativne ideje kojima se namjeravaju riješiti problemi s kojim se suočavaju i osobe s manje mogućnosti;

PROJEKTI MREŽA NACIONALNIH AGENCIJA ZA UKLJUČIVANJE

Kako bi odgovorila izazovima socijalnog uključivanja svih mladih, uključujući one migrantskog podrijetla, mreža nacionalnih agencija za program Erasmus+ u području mladih provodi tri projekta posvećena radu s mladima i mogućnostima te izazovima s kojima se osobe koje rade s mladima susreću nakon povećanja broja mladih migranata i izbjeglica u Europskoj uniji. Za više informacija ovdje možete pogledati mrežne stranice svakog od tri projekta: http://www.youthwork4inclusion.eu/

 

U okviru navedene inicijative, Agencija za mobilnost i programe Europske unije sudjeluje u projektu Mladi za ljudska prava – Youth for Human Rights, o čemu više možete pronaći na agencijskim mrežni stranicama: mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-mladi/youth-for-human-rights/

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška: Youth for Inclusion, inclusion for youth

Projekt je obradio temu društvene uključenosti, time odgovarajući na rezultate analize potreba koji su pokazali kako se mladi koji su isključeni ili marginalizirani često pokušavaju suočiti s tim tako da onda isključuju druge. Sudionici su na kreativan način učili o uključivanju, kao jedan od alat za sprječavanje radikalizacije mladih. Sudionici su koristeći inovativni pristup stekli stručne kompetencije i sposobnosti, vještine i znanja potrebne za dizajniranje novih metoda unutar seta metodologije usmjerene uključivanju te se osnažiti kako bi doprinijeli njihovom osobnom i profesionalnom razvoju, čime su doprinijeli povećanju kvalitete rada s mladima. Implementacija ovog projekta rezultirat će višim stupnjem osviještenosti o važnosti socijalnog uključivanja u svim obuhvaćenim zajednicama.

 

Platypus: Building Bridges: Active Youth Participation in Refugee Integration

Cilj projekta bio je raznim neformalnim metodama potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u procesu integracije izbjeglica, migranata i azilanata u svakodnevni život u lokalnim zajednicama. Održane su razne radionice vezane uz problematiku s kojom se svakodnevno u procesu integracije susreću izbjeglice, migranti i azilanti te su vrlo dobro nadopunjavale i omogućile sudionicima da steknu šira znanja o mogućnostima uključivanja raznih marginaliziranih skupina u društvo.

 

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece - Udomitelji za djecu: YOUTH4WORK

U projektu „YOUTH4WORK“ osnovni cilj bio je omogućiti mladima s manje mogućnosti i NEET skupini stjecanje i jačanje znanja i vještina koje će im koristiti pri uključivanju na tržište rada i u budućem poslovnom životu. Putem raznih neformalnih i informalnih metoda sudionici su usvajali vještine kao što su komunikacijske, prezentacijske i pregovaračke vještine, vještine neverbalne komunikacije, vještine pisanja Europassa, vještine nošenja s negativnim emocijama, stresom i neuspjehom.

 

Hrvatska škola Outward Bound (HSOB): Get Employed

Tijekom projekta mladi su posjetili nekoliko uspješnih poduzetnika na području grada Samobora, slušali prezentaciju Mihaele Smadilo – najuspješnije menadžerice u Hrvatskoj za područje ljudskih potencijala u 2015. godini, raspravljali o nezaposlenosti mladih, sudjelovali u praktičnim vježbama o komunikacijskim vještinama,  pisanju životopisa i vođenju uspješnog razgovora za posao. U projekt su bili uključeni veći broj osoba s manje mogućnosti, posebice oni sa socijalnim i ekonomskim preprekama te dvije osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koji su stekli nove korisne vještine i znanja pisanja životopisa i pripreme za razgovor za posao.

 

Udruga udomitelja i obiteljskih domova "Nada" Ivanec: OpenYourHeart

Glavna tema projekta bio je problem migrantske krize dok je osnovni cilj projekta bio osvijestili ulogu mladih u boljem razumijevanju migrantske krize te integraciji migranata. Dio sudionika razmjene mladih bili su mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladi iz udomiteljskih obitelji ili domova. Dio mladih koji su sudjelovali u projektu su mladi koji izlaze ili su već izašli iz sustava socijalne skrbi ili udomiteljskih obitelji jer su napunili 18 godina i oni, zajedno s mladim iz NEET skupine, čine najranjiviju grupu mladih.

 

Odred izviđača pomoraca Posejdon: No Limits

Ciljevi projekta bili su osvijestiti mlade osobe o potrebi uključivanja, pomoći potrebitima, uvažavanju i  prihvaćanju različitosti, zajedničkim suživotom, poštivanju ljudskih prava, te promicanju sportskih aktivnosti, kreativnih radionica, neformalne edukacije kao alata koji povezuje mlade bez obzira na njihove prepreke i različitosti, te smanjenju sve prisutnije otuđenosti, udaljenosti i nedostatku empatije i uključenosti. Sudionici su proširili svoje kulturno znanje  i iskustvo. Evaluacijom provođenih aktivnosti za vrijeme projekta pomogle su u osobnom razvoju sudionika, osvještavanju i proširenju njihovih vidika u svakodnevnom životu te u uključivanju osoba sa poteškoćama u razvoju u svoju svakodnevnicu.

PUBLIKACIJE I ALATI

KORISNE POVEZNICE