Kako sudjelovati

Kako sudjelovati u programu Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj (Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+) za dodjelu financijske potpore aktivnostima koje podupiru mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima, partnerstvima za suradnju među organizacijama te aktivnostima koje doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu.

 

Natječaj se obično raspisuje krajem tekuće godine za sljedeću godinu, a sadrži sve informacije o uvjetima i načinima podnošenja projektnih prijava i sudjelovanja u programu.

 

Pojedinci ne mogu samostalno sudjelovati u aktivnostima, već putem organizacija koje podnose projektne prijave Agenciji. Mladi koji žele sudjelovati u aktivnostima mogu se informirati u Kutku za mlade, a zainteresirane organizacije upućujemo da sve daljnje informacije o načinu sudjelovanja pronađu na linkovima niže: 

 

Struktura programa

Program Erasmus+ dijeli se na dvije Ključne aktivnosti:

 

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucija

 

Više informacija o navedenim Ključnim aktivnostima možete pronaći u odjeljku - Struktura programa Erasmus+.

Centralizirane i decentralizirane aktivnosti

Aktivnosti programa Erasmus+ dalje se dijele na one koje se prijavljuju nacionalnim agencijama (decentralizirane aktivnosti) i na centralizirane aktivnosti.

 

Decentralizirane aktivnosti prijavljuju se Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, a aktivnosti koje se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu nazivaju se centraliziranima. Izvršna agencija zadužena je za cjelokupni proces informiranja, savjetovanja, zaprimanja prijava, odabira istih, financiranja i ugovaranja (Agencija za mobilnost i programe EU nudi samo osnovne informacije o ovim aktivnostima, no nije ovlaštena savjetovati potencijalne prijavitelje ili korisnike o njima).

FAQ

Popis najčešće postavljenih pitanja

 

*Napomena: Često postavljana pitanja ažurirana su posljednji put za potrebe provedbe programa u 2020. godini te u potpunosti ne odgovaraju na sva pitanja za novo programsko razdoblje 2021.-2027. Priprema dokumenta za novo programsko razdoblje je u tijeku.