Provedba projekata 2014.

Početni sastanci

Prezentacije za korisnike čiji su projekti odobreni na roku 1.10.2014. godine:

Mobility Tool+: priručnik za korisnike (Alan Maleković)

 

Ključna aktivnost 1

1. Mobilnost u svrhu učenja (Aleksandra Živković)

2. Troškovi provedbe mobilnosti za aktivnosti Razmjene mladih i Mobilnost osoba koje rade s mladima (Sandra Miladin)

 

Ključna aktivnost 3

1. Projektni ciklus aktivnosti podrške reformi politika prema mladima (Katarina Brajdić)

Privitci ugovora

Diseminacija i korištenje rezultata

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

Mobility Tool