Potpora pri prijavi 2015.

Seminari

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je i u 2015. godini  niz seminara i webinara radi pripreme potencijalnih korisnika za Poziv na dostavu projektnih prijava u sklopu programa Erasmus+ za 2015. godinu.

 

Seminari i webinari održani su od 2. do 16. prosinca 2014. kako bi korisnici imali dovoljno vremena za daljnju pripremu i razradu svojih projektnih ideja budući da se rokovi za prijavu protežu od veljače do listopada 2015.,  ovisno o aktivnosti i području prijave. 

 

Kompletan tekst poziva na seminare možete pronaći ovdje 

 

Webinar

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ u području mladih. 

 

Savjetovanje vaših projektnih prijedloga možemo ponuditi e-mailom, telefonom ili osobno u prostorijama Agencije za mobilnost i programe EU.

Kako biste nam poslali prijedloge na savjetovanje molimo vas da ispunite naše službene obrasce te ih pošaljete na mladi@mobilnost.hr.

 

 

 

Dodatne informacije važne za sudjelovanje u programu Erasmus+

Uz dokumentaciju važnu kao potpora pri prijavi, za sudjelovanje u programu Erasmus+ važne su sljedeće informacije: