Natječajna dokumentacija 2019.

Produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga - R3 2019.

Zbog tehničkih poteškoća na platformi za podnošenje projektnih prijedloga, Europska komisija odobrila je produženje roka za podnošenje prijedloga u području mladih. Novi rok je 8. listopada 2019. u 12:00.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

Europska komisija objavila je 24. listopada 2018. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu (engleska verzijahrvatska verzija). 

 

Za detaljne informacije i upute o podnošenju prijava upućujemo vas na Vodič kroz program Erasmus+ (engleska verzijahrvatska verzija) , uz napomenu kako, u slučaju razlika u podacima, prednost ima engleska verzija Vodiča.

Proračun za Republiku Hrvatsku

Proračun za Erasmus+ projekte u području mladih za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

 

Agencija za mobilnost i programe EU za prvi rok dodjeljuje oko 40% od ukupno raspoloživih sredstava za svaku pojedinačnu aktivnost.

 

Za drugi i treći rok dodjeljuje se oko 30% od ukupno raspoloživih sredstava za svaku pojedinačnu aktivnost.

 

Raspoloživa sredstva za projekte aktivnosti Mobilnost pojedinaca u području mladih (Youth Mobility) koji uključuju suradnju s partnerskim zemljama iznose 25% ukupnog proračuna za navedenu aktivnost na razini čitavog Poziva.

Informacije o slobodnim sredstvima za posljednji prijavni rok u 2019. godini

Posljednji rok za prijavu projekata u programu Erasmus+ u području mladih za 2019. godinu je 1. listopada. Agencija za mobilnost i programe EU na prva dva roka za prijavu dodijelila je ukupno 2.168.477,00 EUR, čime su slobodna sredstva za preostali prijavni rok kako slijedi:

 

Natječajna dokumentacija 2019. - Slika 1

 

- Iznos raspoloživ za Strateška partnerstva u području mladih ekvivalentan je jednom projektu (izuzev projekata Transnacionalnih inicijativa mladih čije su financijske vrijednosti znatno niže). Agencija sukladno Sporazumu s Europskom komisijom ima pravo preraspodjele sredstva između ključnih aktivnosti.

 

- Iznos raspoloživ za Projekte dijaloga s mladima dostatan je za otprilike jedan veći projekt, ili tri do četiri manja projekta ovisno o traženim iznosima projektnih prijava.

Savjetovanje projektnih prijedloga za treći prijavni rok 2019. godine

Savjetovanje projektnih prijedloga za treći prijavni rok 01.10.2019. godine bit će otvoreno od 26.8. do 15.9.2019.

 

Budući da su sredstava za pojedine aktivnosti prilično mala, potičemo Vas da svoje pripremljene projekte pošaljete na savjetovanje djelatnicima Agencije kako biste dobili korisne savjete za njihovo poboljšanje. Više o savjetovanju pogledajte ovdje: https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-mladi/kako-sudjelovati/potpora-pri-prijavi-2019/

Prijavni obrasci

 

 

 

 

Prijave se predaju elektroničkim putem. 

 

Za prijavu i pristup elektroničkim prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun (bivši ECAS), a detaljnije upute nalaze se niže na stranici.

 

Prijavne obrasce za sve ključne aktivnosti moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Obvezni privitci uz prijavu: 

 

  • Izjava časti (Declaration of Honour) - sadržana u svakom prijavnom obrascu; potrebno ju je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu. 

 

VAŽNO: u trenutku prijave projektnog prijedloga Izjavu časti mora potpisati isključivo zakonski zastupnik s važećim mandatom za zastupanje, u protivnom projektni prijedlog neće biti formalno prihvatljiv.

 

U trenutku ugovaranja projektnog prijedloga osoba ovlaštena za zastupanje mora imati važeći mandat, u protivnom Agencija za mobilnost i programe EU ima zakonsko pravo ne pristupiti ugovoranju s dotičnim prijaviteljem. Budući da prema Programskom vodiču projekti prijavljeni 5. veljače započinju u svibnju, potrebno je voditi računa o tome da se pravovaljanost mandatskih zastupnika provjeri i osigura najkasnije do sredine travnja 2019. godine.

 

  • Mandatno pismo - za KA105 i KA205 sadržano je u prijavnom obrascu; potrebno ga je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu.
  • Za KA347 mandatno pismo dostupno je ovdje.

 

  • Vremenski plan projektnih aktivnosti - za KA105, KA205 i KA347 sadržan je u prijavnom obrascu. Za KA105 i KA347 potrebno ga je popuniti i učitati kao privitak prijavnom obrascu. Za KA205 sastavni je dio prijavnog obrasca.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ organizacije se trebaju registrirati putem mrežnog alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility) -Portal za sudionike (Participant portal). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice

 

Završetkom registracije organizaciji će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

 

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju organizacije i b) ažuriranje podataka organizacije.

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a već se istim koristite za sve buduće prijave.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, organizacije su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60.000 EUR, a prijavu podnosi privatna organizacija, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Za pristup URF portalu potreban je EU Login račun (prijašnji ECAS - European Commission Authentication System). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se niže.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju organizacije i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Savjetujemo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • EU Login - priručnik za prijavitelje (EN)
  • URF (Portal za sudionike) - kratki vodič (HREN) vodič kroz registraciju (HREN)

Dodatna dokumentacija za prijavitelje

Upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca elektroničkim putem potražite ovdje.

 

Dodatno pojašnjenje procesa prijave elektroničkim putem nalaze se ovdje.