Potpora pri prijavi 2019.

Dodatne informacije za prijavitelje u području mladih

Mobilnost osoba koje rade s mladima (KA105)

 

Prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga za aktivnost Mobilnost osoba koje rade s mladima u kriteriju relevantnosti ocjenjivat će se uloga i djelokrug rada organizacije prijavitelja. U tom smislu dodatno će se ocjenjivati kapaciteti prijavitelja, rad s mladima na lokalnoj razini, opis osoba koje rade s mladima i njihova prethodna iskustva relevantna za provedbu projekta kao i povezanost osoba koje rade s mladima s organizacijom.

Nužno je u prijavnom obrascu navesti sve sudionike (i iz zemlje pošiljateljice i iz zemlje primateljice) bez obzira koja se podaktivnost u okviru Mobilnosti osoba koje rade s mladima prijavljuje te bez obzira potražujete li sredstva za sudionike ili ne.

 

Strateška partnerstva u području mladih (KA205)

 

Za projekte strateških partnerstava u području mladih za 2019. godinu kao prioritet od posebnog značaja za nacionalni kontekst odabran je Promoting quality youth work. Odabir prioriteta znači da će projekti koji se bave osnaživanjem osoba i organizacija koje rade s mladima, definiranjem standarda kvalitete, etičkih i profesionalnih standarda i uopće projekti koji će pridonijeti profesionalizaciji rada s mladima biti dodatno bodovani prilikom ocjene kvalitete, konkretno, kriterija relevantnosti. To ne znači da će dostupan proračun biti namijenjen isključivo projektima s uključenim navedenim prioritetom, kao ni to da će projekti koji se njime bave sigurno dobiti financijsku potporu. To, međutim, znači da će kvalitetni projekti koji su usmjereni na navedeni prioritet imati veću šansu da budu odabrani za financiranje.

 

Međusektorski projekti se, također, smatraju projektima od posebnog značaja i ostvarit će dodatnu vrijednost prilikom ocjenjivanja. To su projekti koji, uz najveći učinak u području mladih, ostvaruju učinak i na druga područja, primjerice područje obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i/ili dr.

 

Kako bi svoj projekt označili kao međusektorski, potrebno je u prijavnom obrascu uz prioritet iz područja mladih odabrati i prioritet iz drugog područja na koji projekt ostvaruje učinak. Naravno, u prijavi je potrebno i obrazložiti učinak projekta na dodatno odabrano područje.

 

U 2019. godini Agencija će, kao i do sada, na sva tri roka primati prijave za oba tipa strateških partnerstava: strateških partnerstava za razvoj inovacija te strateških partnerstava koja podupiru razmjenu dobrih praksi.

 

Podsjećamo na mogućnost aktivnijeg sudjelovanja mladih u strateškim partnerstvima prijavljivanjem Transnacionalnih inicijativa mladih. Obrazac za inicijative nalazi se u obrascu za Strateška partnerstva, a otvara se odabirom glavnog cilja projekta Exchange of Practices, nakon čega se u obrascu pojavljuje nove polje s pitanjem Is your project a Transnational Youth Initiative na koje je potrebno odgovoriti pozitivno. Da bi inicijativa bila valjana, trebaju je osmisliti, postaviti i provesti mladi. 

 

Prihvatljivost mobilnosti, odnosno Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, svedena je isključivo na situaciju kad je mobilnost nužna za ostvarivanje postavljenih ciljeva projekta. 

 

Projekti u okviru dijaloga s mladima (KA347) – obilježavanje Europskog tjedna mladih

 

Projekti u okviru KA3, uz sastanke mladih i donositelja odluka, provedbu Dijaloga Europske unije s mladima, konzultacije s mladima, fokus grupe, simulacije funkcioniranja demokratskih institucija itd., mogu uključivati i obilježavanje Europskog tjedna mladih. 

 

VAŽNO!

 

  • Neformalne skupine mladih – pri provjeri prihvatljivosti prijavitelja i/ili partnera koji su neformalne skupine mladih, utvrđivat će se njihova sukladnost s odredbama navedenim u Vodiču za program Erasmus+ (minimalan broj članova i njihova dob).

 

Posebno upozoravamo da u Hrvatskoj djeluju i neformalne skupine mladih čiji su članovi stariji od 30 godina, odnosno koje ne zadovoljavaju formalne kriterije propisane Vodičem za program Erasmus+. 

 

Tijekom razgovora s korisnicima te sudionicima projekata, uočeno je da neke organizacije naplaćuju kotizaciju za sudjelovanje u projektima te zakidaju sudionike za putne troškove njihovim djelomičnim ili potpunim neisplaćivanjem.

 

Takav način odnosa prema sudionicima projekata Agencija za mobilnost i programe Europske unije ne podržava jer navedeno nije u duhu programa Erasmus+ koji prije svega potiče sudjelovanje svih sudionika pod jednakim uvjetima i mogućnostima.

 

Organizacijama se preporuča da ne ulaze u takva partnerstva, odnosno pojedincima da ne sudjeluju u takvim projektima.

 

 

Savjetujemo mladima i njihovim roditeljima da se konzultiraju s Agencijom prije dogovaranja projektnih aranžmana s neformalnim skupinama mladih, odnosno da provjere osobe s kojima planiraju surađivati.

 

Pojedinci koji pristaju na takve uvjete sudjelovanja sami snose rizik neisplate putnih troškova. 

OBRATITE POZORNOST! Edukacije o pisanju E+ projekata

Slijedom pojave raznih edukacija o pisanju Erasmus+ projekata koje se naplaćuju, potičemo potencijalne prijavitelje da se za sva pitanja, edukacije i savjetovanja o programu Erasmus+ javljaju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, koja je za to akreditirana od strane Europske komisije. Navedene usluge dio su redovnih aktivnosti Agencije i u potpunosti su besplatne.

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ u području mladih. 

 

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo i podsjećamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

  

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale E+ projekte u području mladih kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu mladi@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca koje možete pronaći ovdje. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

  • KA205 - da biste mogli dobiti konstruktivan savjet, u radnoj verziji prijavnog obrasca potrebno je ispuniti minimalno sljedeće:

- odabrati prioritete

- opisati analizu potreba

- opisati ciljeve projekta

- opisati inovativnost projekta

- unijeti planirane aktivnosti kojima će se ostvariti ciljevi projekta

- ako je planirana izrada intelektualnih rezultata, njihov opis

- planirani proračun

- opisati kvalitativne indikatore

- napisati sažetak