Natječajna dokumentacija 2020.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu

Europska komisija objavila je 5. studenoga 2019. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu.  Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Za detaljne informacije i upute o podnošenju prijava upućujemo vas na Vodič kroz program Erasmus+ (engleska verzijahrvatska verzija), uz napomenu kako, u slučaju razlika u podacima, prednost ima engleska verzija Vodiča.

 

Dana 26. veljače 2020. Europska komisija je objavila Ispravak Poziva na podnošenje prijedloga za 2020. godinu, te Ispravak Vodiča kroz program Erasmus+.

Proračun za Republiku Hrvatsku

Raspoloživa sredstva prikazana su u tablici Proračun za Erasmus+ projekte u području mladih za 2020

 

Planirana raspodjela raspoloživih sredstava po rokovima (za svaku aktivnost):

 

R1 – oko 50% ukupno raspoloživih sredstava
R2 – oko 30% ukupno raspoloživih sredstava
R3 – oko 20% ukupno raspoloživih sredstava

 

Raspoloživa sredstva za KA1 projekte (Mobilnost pojedinaca u području mladih - Youth Mobility) koji uključuju suradnju s partnerskim zemljama iznose 25% ukupnog proračuna za navedenu aktivnost na razini čitavog Poziva.

Savjetovanje projektnih prijedloga za drugi prijavni rok 2020. godine

Potičemo Vas da svoje pripremljene projektne prijedloge pošaljete na savjetovanje djelatnicima Agencije kako biste dobili korisne savjete za njihovo poboljšanje. Više o savjetovanju možete saznati u odjeljku Potpora pri prijavi 2020.

Prijavni obrasci

Prijave se predaju elektroničkim putem.

 

 

 

 

Za prijavu i pristup elektroničkim prijavnim obrascima potreban je EU login račun, a detaljnije upute nalaze se niže na stranici.

 

Prijavne obrasce za sve ključne aktivnosti moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Obvezni privitci uz prijavu:

 

  • Izjava časti (Declaration of Honour) – sadržana u svakom prijavnom obrascu; potrebno ju je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu. 

 

VAŽNO! 

U trenutku prijave projektnog prijedloga Izjavu časti mora potpisati zakonski zastupnik s važećim mandatom. U protivnom, projektni prijedlog neće biti formalno prihvatljiv.

U trenutku ugovaranja projekta osoba ovlaštena za zastupanje mora imati važeći mandat. U protivnom, Agencija za mobilnost i programe EU ima zakonsko pravo ne pristupiti ugovaranju s dotičnim prijaviteljem.

 

S obzirom na to da, prema Programskom vodiču, projekti prijavljeni na roku 5. veljače započinju u svibnju, potrebno je voditi računa o tome da se valjanost mandata osoba ovlaštenih za zastupanje provjeri i osigura najkasnije do sredine travnja 2020. godine.

 

  • Mandatno pismo - za KA105, KA205 i KA347 sadržano je u prijavnom obrascu; potrebno ga je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu.

    

 

  • Vremenski plan projektnih aktivnosti - sadržan je u prijavnom obrascu. Za KA105 i KA347 potrebno ga je popuniti i učitati kao privitak prijavnom obrascu. Za KA205 sastavni je dio prijavnog obrasca.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u Programu sve organizacije moraju biti registrirane putem Sustava za registraciju organizacija.


Novi alat u potpunosti zamjenjuje dosadašnji alat pod nazivom Participants portal, koji više nije dostupan.

Najvažnija promjena u novom alatu jest korištenje Organizacijskog ID broja, koji zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije. 

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala mogu iskoristiti novu platformu da provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj.

 

Ako vaša organizacija dosad nije registrirana, potražite Korisničke upute za registraciju organizacija.

 

Nakon registracije, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su dužne u sustav učitati sljedeću dokumentaciju:

 

  1. dokument o pravnoj ili javnoj osobi(Legal entity form or Public law body);
  2. financijsku identifikaciju(Financial identification form);
  3. izvadak iz sudskog registra/ registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci);
  4. ako zatraženi iznos financijske potpore prelazi 60.000 EUR, a prijaviteljska organizacija nije javno tijelo ili međunarodna organizacija, račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. To možete učiniti i ako niste sigurni da ćete prijaviti projekt.

Svakako je preporučljivo registraciju i unos dokumentacije obaviti na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

Dodatna dokumentacija za prijavitelje

 

 

  • Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izračunate korištenjem kalkulatora udaljenosti (Distance calculator)