Potpora pri prijavi 2021.

Upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca

Upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca su informativne naravi te služe za okvirnu orijentaciju što je sadržajno potrebno unijeti u određene dijelove prijave.

 

KA152 – Razmjene mladih

 

KA153 – Mobilnost osoba koje rade s mladima

 

KA154 – Aktivnosti sudjelovanja mladih

Korisne prezentacije

Webinar "Mogućnosti u okviru Erasmus+ područja za mlade u novom programskom razdoblju" održan 1.travnja 2021.

 

Cilj webinara je predstaviti glavne postavke Erasmus+ programa u području mladih za razdoblje 2021. -2027. te informirati potencijalne prijavitelje o novostima u okviru Ključne aktivnosti 1, koja obuhvaća projekte Razmjena mladih, Mobilnosti osoba koje rade s mladima te "novi-stari" format kojim se potiče aktivno sudjelovanje mladih - Aktivnosti sudjelovanja mladih. U drugom dijelu webinara predstavljene su novosti u okviru Ključne aktivnosti 2 - Partnerstva za suradnju.

 

 

Radionica KA154 - Aktivnosti sudjelovanja mladih, održana 19. travnja 2021.

 

 

Radionica KA2 Partnerstva za suradnju u području mladih, održana 23. travnja 2021.

Dodatne informacije za prijavitelje u području mladih

Mobilnost osoba koje rade s mladima (KA153) – standardni poziv

Prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga za aktivnost Mobilnost osoba koje rade s mladima u kriteriju relevantnosti ocjenjivat će se uloga i djelokrug rada organizacije prijavitelja. U tom smislu dodatno će se ocjenjivati kapaciteti prijavitelja, rad s mladima na lokalnoj razini, opis iskustva osoba koje rade s mladima i njihovih prethodna iskustva relevantnih za provedbu projekata, kao i povezanost osoba koje rade s mladima s organizacijom.

 

Nužno je u prijavnom obrascu navesti sve sudionike (i iz zemlje pošiljateljice i iz zemlje primateljice) bez obzira na to koja se podaktivnost u okviru Mobilnosti osoba koje rade s mladima prijavljuje te bez obzira potražujete li sredstva za sudionike ili ne.

 

Aktivnosti sudjelovanja mladih (KA154)

Projekti u okviru KA154, uz sastanke mladih i donositelja odluka, mogu uključivati i aktivnosti koje podupiru provedbu Dijaloga Europske unije s mladima, konzultacije s mladima, fokus grupe, simulacije funkcioniranja demokratskih institucija, itd.

 

Partnerstva za suradnju u području mladih (KA210 i KA220)

Za projekte Partnerstva za suradnju u području mladih za 2021. svi sektorski pioriteti imaju poseban značaj za nacionalni kontekst i ni jedan nije posebno istaknut.

 

Međusektorska suradnja donosi dodanu vrijednost projektima te se potiče suradnja između sektora različitih tipova organizacija. Međusektorski projekti su projekti koji uz najveći učinak u području mladih ostvaruju učinak i na druga područja, primjerice područje obrazovanja odraslih, općeg obrazovanja, strukovnog i/ili dr.

 

Neformalne skupine mladih nisu prihvatljive za sudjelovanje u projektima Malih partnerstava ni Suradničkih partnerstava.

 

Prihvatljivost mobilnosti, odnosno Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, svedena je isključivo na situaciju kad je mobilnost nužna za ostvarivanje postavljenih ciljeva projekta.

 

 

VAŽNO!

 

  • Neformalne skupine mladih – pri provjeri prihvatljivosti prijavitelja i/ili partnera koji su neformalne skupine mladih, utvrđivat će se njihova sukladnost s odredbama navedenim u Vodiču kroz program Erasmus+ (minimalan broj članova i njihova dob).

 

Posebno upozoravamo da u Hrvatskoj djeluju i neformalne skupine mladih čiji su članovi stariji od 30 godina, odnosno koje ne zadovoljavaju formalne kriterije propisane Vodičem kroz program Erasmus+. 

 

  • NAPLAĆIVANJE KOTIZACIJE ILI DRUGIH DOPRINOSA OD STRANE SUDIONIKA PROJEKATA

 

Tijekom razgovora s korisnicima te sudionicima projekata, uočeno je da neke organizacije naplaćuju kotizaciju za sudjelovanje u projektima. U novom programskom razdoblju 2021. – 2027. doprinos sudionika za sudjelovanje na projektu može biti zatražen pod određenim uvjetima te je opisan i u Erasmus standardima kvalitete (koji su sastavni dio svakog prijavnog obrasca) koji se nužno moraju poštivati u provedbi svih projekata u okviru Ključne aktivnosti 1.

 

Doprinos sudionika mora ostati razmjeran iznosu bespovratnih sredstava dodijeljenih za provedbu aktivnosti i biti opravdan, mora se prikupljati na neprofitnoj osnovi i ne smije stvarati nepoštene prepreke sudjelovanju (posebno u pogledu sudionika s manje mogućnosti).

 

No, postoje i slučajevi gdje provoditelji projekta koji organiziraju aktivnosti zakidaju sudionike za putne troškove njihovim djelomičnim ili potpunim neisplaćivanjem.


Takav odnos prema sudionicima projekata Agencija za mobilnost i programe Europske unije ne podržava. Navedeno nije u duhu programa Erasmus+, koji prije svega potiče uključivanje svih pod jednakim uvjetima i mogućnostima.Organizacijama se preporuča da ne ulaze u takva partnerstva, odnosno pojedincima da ne sudjeluju u takvim projektima.

Pojedinci koji pristaju na takve uvjete sudjelovanja sami snose rizik neisplate putnih troškova.

 

Ukoliko imate informaciju da se doprinosi/kotizacije traže od pojedinaca na neopravdanoj osnovi ili bez jasnog objašnjenja ili se troškovi koje su sudionici podnijeli za sudjelovanje u projektu ne refundiraju sukladno pravilima, molimo da o navedenom izvijestite na mladi@mobilnost.hr.

 

 

OBRATITE POZORNOST! Edukacije o pisanju E+ projekata

 

Slijedom pojave raznih edukacija o pisanju Erasmus+ projekata koje se naplaćuju, potičemo potencijalne prijavitelje da se za sva pitanja, edukacije i savjetovanja o programu Erasmus+ javljaju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, koja je za to akreditirana od strane Europske komisije. Navedene usluge dio su redovnih aktivnosti Agencije i u potpunosti su besplatne.