Provedba projekata 2021.

Prilozi ugovorima

Izjave o sudjelovanju

Zeleno putovanje

11.11.2021. – Objavljen corrigendum Uputa za korištenje opcije zelenog putovanja te ispravljene sve izjave o korištenju zelenog putovanja. Iz opcija zelenog putovanja izbačeno je prijevozno sredstvo – brod.

Napomena: U trenutku ažuriranja Uputa za korištenje opcije zelenog putovanja Europska komisija nije ažurirala Privitak III. Ugovora. Isti će biti poslan korisnicima kad bude objavljen. Beneficiary Module ne prihvaća brod kao opciju zelenog putovanja.

Upute za mogućnost korištenja održivih prijevoznih sredstava – Zeleno putovanje 

Izjava o korištenju zelenog putovanja (HR) 

Izjava o korištenju zelenog putovanja (ENG) 

Skupna izjava o korištenju zelenog putovanja (HR) 

Skupna izjava o korištenju zelenog putovanja (ENG) 

 

Beneficiary Modul

Beneficiary Modul je online platforma za suradnju, upravljanje i izvještavanje o projektima mobilnosti u okviru programa Erasmus+. Korisnici su dužni redovito ažurirati podatke na platformi Beneficiary Modul.

 

Beneficiary Modulu možete pristupiti ovdje.

 

Za pristup je potreban korisnički račun EU Login (pozivnicu putem maila automatski će dobiti kontakt osoba projekta koja može dodjeljivati pristup drugim osobama iz projektnog tima).

 

Za korištenje Beneficiary Modula dostupan vam je: