Youthpass

NAGRADNI NATJEČAJ AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU

Youthpass - Slika 1

 

Povodom izdavanja milijunte potvrde, Youthpass i Eurodesk te nagrađuju!

 

Youthpass u cijelom svijetu koristi već više od 25.800 organizacija koje su dokumentirale neformalno učenje u više od 63.200 projekata te će uskoro izdati milijuntu Youthpass potvrdu.

 

Priključi se i ti svečanosti izdavanja milijuntog Youthpassa, osmisli kreativni slogan s asocijacijama na: mlade, Youthpass, kompetencije, neformalno učenje, a mi ćemo tvoj trud nagraditi vrijednim nagradama!

 

Najkreativniji slogan Youthpass u suradnji s Eurodesk mrežom nagradit će putovanjem na Europsko događanje mladih (European Youth Event – EYE2020) u Strasbourg sljedeće godine.

 

Youthpass koji si dobio sudjelovanjem u projektima Erasmus+ priloži uz svoj kreativni slogan i pošalji do 25. rujna 2019. na mail youthpass@mobilnost.hr.

 

Sve o natječaju pročitaj ovdje

 

Odabrali smo najkreativnije slogane. Odluku o odabiru možete vidjeti ovdje.

Čestitamo dobitnicima!

 

Najkreativniji slogani pristigli po natječaju:

1. Matija Konječić, Hrvatska - "Youth pass(es) by, but knowledge and experiences stay for life! Make yourself a timetraveler throughout Erasmus+ galaxy and enjoy in numerous projects!" 

2. Chabane Yannis Bachouchi, Francuska - Key for your life, key for your future

3. David Bartolo, Malta - Pass your Youth with style, get a Youth-pass.

 

 

Natječaj povodom proslave 10 godina Youthpass iz 2017. s ispirativnim pričama pogledaj ovdje.

 

 

Competition rules in English language:

Youthpass is used by more than 25,800 organizations worldwide that have documented non-formal learning in more than 63,200 projects and soon, one million Youthpass certificates will be issued.

 

Join the millionaire Youthpass celebration, come up with a creative slogan with associations on: youth, Youthpass, competencies, non-formal learning, and we will reward your efforts with valuable prizes!

 

The most creative slogan will be rewarded with a trip to the European Youth Event - EYE2020 in Strasbourg next year.

 

Your Youthpass, which you received by participating in Erasmus+ projects, should be attached and sent along with your creative slogan till 25th of September 2019 to youthpass@mobilnost.hr.

 

Other competition rules can be found here (Croatian language).

 

We chose the most creative slogans. Decision can be found here.

Congratulations to the winners!


The most creative slogans received for the competition:

1. Matija Konječić, Hrvatska - "Youth pass(es) by, but knowledge and experiences stay for life! Make yourself a timetraveler throughout Erasmus+ galaxy and enjoy in numerous projects!" 

2. Chabane Yannis Bachouchi, Francuska - Key for your life, key for your future

3. David Bartolo, Malta - Pass your Youth with style, get a Youth-pass.

NAGRADNI NATJEČAJ SALTO T&C RESURSNOG CENTRA

Youthpass - Slika 2

Youthpass nagrađuje!

Povodom izdavanja milijunte Youthpass potvrde, od strane SALTO Training and Cooperation resursnog centra također je organiziran nagradni natječaj u kojem je moguće osvojiti Avocadostore eko-ruksak!

Sve što je potrebno za sudjelovanje u natječaju jest opisati kako je iskustvo sudjelovanja u jednom europskom projektu utjecalo na vas. Kakvo je vaše iskustvo rada s Youthpassom? Da li je donio dodatnu dimenziju, tijekom ili iza projekta?

Svoje odgovore možete poslati u obliku kratkog videa ili teksta. Veselimo se vašim pričama!

Više informacija je moguće saznati na idućoj poveznici: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/1million-youthpasses/

Uvjeti natječaja: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/1million-youthpasses/call-for-testimonials/

Youthpass - Slika 3

ŠTO JE YOUTHPASS?

Youthpass - Slika 4

 

YOUTHPASS je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu. Cilj mu je osvijestiti i potvrditi rezultate neformalnog učenja, pridonijeti priznavanju rada osoba koje rade s mladima i povećati zapošljivost osoba koje rade s mladima kao i samih mladih osoba. Youthpass potvrda razlikuje se od većine diploma i priznanja koje mladi primaju kao potvrdu za stečena znanja i vještine tijekom formalnog obrazovanja. Youthpass je istodobno potvrda i proces  samoosvještavanja rezultata učenja, jer o stečenim znanjima i vještinama promišlja sam sudionik. Nakon provedenih aktivnosti sudionik sam ocjenjuje svoje aktivno sudjelovanje u projektu te opisuje nova znanja koja je tom prilikom stekao.

 

Youthpass - Slika 5

Detaljnije informacije o Youthpass alatu kao i dodatne materijale za implementaciju Youthpassa u Vaš projekt možete pronaći u Youthpass vodiču.

OSAM KLJUČNIH KOMPETENCIJA

Stečena znanja i vještine sudionik utvrđuje i opisuje koristeći se okvirom od osam ključnih kompetencija: 

 

Youthpass - Slika 6

 

KOMUNIKACIJA NA MATERINSKOM JEZIKU

 

Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanja i tumačenja izričaja, osjećaja, činjenica i mišljenja u usmenom i pisanom obliku (slušanje, govor, čitanje i pisanje) kao i jezične interakcije na materinskom jeziku sudionika.

 

 

 Youthpass - Slika 7 

 

KOMUNIKACIJA NA STRANIM JEZICIMA

 

Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanje mišljenja, osjećaja i činjenica kao i jačanje interkulturalnog razumijevanja te samopouzdanja u komunikaciju na stranom jeziku. Sve navedeno odvija se kroz četiri dimenzije (slušanje, govor, čitanje i pisanje) i vezano je uz različite jezike, a prema društvenoj i kulturnoj pozadini pojedinca, okolini, potrebama i/ili interesima.

 

Youthpass - Slika 8

 

MATEMATIČKE KOMPETENCIJE

I OSNOVNE KOMPETENCIJE U PODRUČJU ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

 

Matematičke kompetencije su vještine razvoja i primjene matematičkog razmišljanja s ciljem rješavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Kompetencije u području znanosti odnose se na vještine i spremnost korištenja korpusa znanja i metodologije iz prirodnih područja sa svrhom donošenja zaključaka na temelju izvedenih dokaza. Kompetencije u području tehnologije obuhvaćaju primjenu znanja i metodologije s ciljem odgovora na ljudske želje ili potrebe

 

Youthpass - Slika 9  

 

DIGITALNE KOMPETENCIJE

 

Digitalne kompetencije uključuju samostalno korištenje Informacijske i društvene tehnologije (IST) za rad, slobodno vrijeme i komunikaciju. Osnovne vještine - uporaba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, produciranje, prezentiranje i razmjenu informacija te komuniciranje i sudjelovanje na društvenim mrežama putem interneta.

 

Youthpass - Slika 10 

 

UČITI KAKO UČITI

 

Kompetencija koja nudi mogućnost nastavka i ustrajnosti u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učinkovito upravljanje vremenom i informacijama, pojedinačno ili u grupi. Ova kompetencija uključuje svijest o procesu i potrebama učenja, prepoznavanju raspoloživih mogućnosti i sposobnosti u svladavanju prepreka kako bi učenje bilo što uspješnije.

 

Youthpass - Slika 11 

 

SOCIJALNE I GRAĐANSKE KOMPETENCIJE

 

Socijalne kompetencije uključuju osobne, međuljudske i interkulturalne kompetencije kao i sve oblike ponašanja koje osposobljavaju pojedinca da sudjeluje na učinkovit i konstruktivan način u društvenom i poslovnom životu u sve raznolikijim društvima kao i sposobnost za rješavanje sukoba. Građanske kompetencije osposobljavaju pojedinca za sudjelovanje u građanskom životu temeljem znanja o društvenim i političkim konceptima i strukturama te posvećenosti aktivnom i demokratskom sudjelovanju.

 

Youthpass - Slika 12 

 

OSJEĆAJ ZA INICIJATIVU I PODUZETNIŠTVO

 

Ova kompetencija odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djela. To uključuje kreativnost, inovativnost i preuzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima radi postizanja odličnih rezultata.

 

 Youthpass - Slika 13 

 

KULTURNA OSVIJEŠTENOST I IZRAŽAVANJE

 

Ova kompetencija odnosi se na osvještavanje važnosti i uvažavanje kreativnog izražavanja različitih ideja, iskustava i osjećaja putem raznih medija, glazbe, scenske umjetnosti, književnosti i likovne umjetnosti.

 

 

 

ZA KOJE AKTIVNOSTI TE NA KOJIM JEZICIMA JE DOSTUPAN YOUTHPASS?

Youthpass potvrde za sudjelovanje u programu Erasmus+: Mladi na djelu trenutno su dostupne za sljedeće aktivnosti:

 

Youthpass za KA1 - Razmjene mladih

Youthpass za KA1 - Europsku volontersku službu

Youthpass za KA1 - Mobilnost osoba koje rade s mladima

Youthpass za Aktivnosti transnacionalne suradnje

Youthpass za KA3 - Dijalog s mladima

 

Youthpass mrežni alati dostupni su na 29 europskih jezika. Željeni jezik mrežne stranice Youthpassa možete odabrati u padajućerm izborniku u gornjem lijevom kutu ekrana.

 

Youthpass potvrdu za jednog sudionika moguće je izraditi na više službenih jezika slijedeći korake izrade na tom jeziku. Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Youthpass potvrde za sudionike u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu, ključnih aktivnosti KA1 i KA3 te za sudjelovanje na TCA aktivnostima u području mladih od sada moguće izraditi i na hrvatskom jeziku!

 

 

 

 

KAKO IZRADITI YOUTHPASS POTVRDU?

Proces izrade Youthpass potvrde vrlo je jednostavan i oduzet će vrlo malo Vašeg vremena. S obzirom da je alat dizajniran tako da dozvoljava pripremu potvrda prije početka aktivnosti, većinu traženih podataka koji su Vam poznati možete unijeti prije same aktivnosti (npr. detalji projekta, detalji sudionika i sl.) te spremiti upisane podatke. Tako za daljnje popunjavanje ostaje samo onaj dio potvrde koji se odnosi na stečene kompetencije tijekom aktivnosti svakog pojedinog sudionika.   

Potvrde izdaju organizacije ili vodeće osobe koje rade s mladima uključene u projekt (npr. voditelji skupina, mentori, treneri).

 

Youthpass - Slika 14

 

PROCES KREIRANJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA YOUTHPASS POTVRDE MOŽE ZAPOČETI!

Za kreiranje Youthpass potvrde posjetite Youthpass mrežnu stranicu.

 

Youthpass - Slika 15

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Primjer uspješno ispunjene Youthpass potvrde na hrvatskom jeziku pogledajte ovdje

Primjer uspješno ispunjene Youthpass potvrde na engleskom jeziku pogledajte ovdje

 

Petra Vukas ispričala nam je kako joj je Youthpass pomogao da u konkurenciji od više od 600 kandidata upiše željeni studij. Njezinu priču pročitajte na Europskom portalu za mlade.

KORISNE POVEZNICE

Na sljedećim poveznicama možete pronaći korisne savjete kako biste što lakše implementirati Youthpass u Vaš projekt.

 

  1. Recognition of non-formal learning in Europe. Challenges and opportunities.
  2. Youthpass and Human Resource Development. The missing link toward employability.
  3. Recognition needs zero stage. Convincing ourselves.
  4. The Youthpass process and Learning to Learn. Some ideas for practitioners.

    – Putem MySALTO prijave na https://www.salto-youth.net/

  • Youthpass and recognition novosti na društvenim mrežama:

    – Facebook: stranica ‘Recognition and Youthpass’

    – Twitter: SALTOrecognitio