Potpora pri prijavi 2021.

Korisne prezentacije

Upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca

Na poveznicama niže nalaze se detaljne upute i savjeti za ispunjavanje prijavnih obrazaca, ovisno o području u kojem prijavljujete projekt.

 

  • Upute za KA1 prijavne obrasce:

 

KA122-ADU - Kratkoročni projekti u obrazovanju odraslih

 

KA121-ADU - Akreditirane organizacije u obrazovanju odraslih

 

 

  • Upute za KA2 prijavne obrasce:

 

KA210-ADU - Mala partnerstva

KA220-ADU - Suradnička partnerstva

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost online savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 (Mobilnost polaznika  i osoblja) i Ključnu aktivnost 2 (Mala partnerstva) u području obrazovanja odraslih.

 

Prije savjetovanja svakako proučite mogućnosti i uvjete financiranja u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2021. godinu.

 

NAPOMENA: Agencija ni na koji način ne snosi odgovornost za uspjeh/neuspjeh prijave. Kako bismo osigurali jednak pristup svima koji traže savjetovanje, prijavu možemo savjetovati samo jedanput putem online sastanka.

Savjetovanje - Ključna aktivnost 1

Ukoliko želite savjetovanje KA1 projektne prijave, molimo da nam u privitku e-pošte pošaljete popunjeni prijavni obrazac za Ključnu aktivnost 1 za koju planirate podnijeti projektni prijedlog. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Ključna aktivnost 1:

 

 

 

VAŽNO:
Nipošto ne podnosite prijavu na savjetovanje putem opcije Submit, već popunjeni prijavni obrazac spremite lokalno na računalo kao pdf dokument (pratite zelenu strelicu na prikazu) i zatim dostavite e-poštom na adresu odrasli@mobilnost.hr.

 

Krajnji rok za prijavu KA1 prijavnog obrasca za savjetovanje je 23. rujna 2021. 

 

 

Savjetovanja su dostupna u razdoblju od 23. rujna do 30. rujna 2021.

 

Savjetovanje - Ključna aktivnost 2

Ukoliko želite savjetovanje KA2 projektne prijave, molimo da nam u privitku e-pošte pošaljete popunjeni prijavni obrazac za Ključnu aktivnost 2 za koju planirate podnijeti projektni prijedlog. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Ključna aktivnost 2:

 

 

 

VAŽNO:
Nipošto ne podnosite prijavu na savjetovanje putem opcije Submit, već popunjeni prijavni obrazac spremite lokalno na računalo kao pdf dokument (pratite zelenu strelicu na prikazu) i zatim dostavite e-poštom na adresu odrasli@mobilnost.hr.

 

Krajnji rok za prijavu KA2 prijavnog obrasca za savjetovanje je 24. listopada 2021. 

 

Savjetovanja su rezervirana za tjedan 21. do 29. listopada  2021.