Suradnja među ustanovama ili organizacijama

Strateška partnerstva

U okviru programa Erasmus+ u okviru Ključne aktivnosti 2, kroz aktivnosti Strateških partnerstava, ustanovama i organizacijama za obrazovanje odraslih diljem Europe pruža se mogućnost suradnje i razmjene nove prakse u područjima od zajedničkog interesa, razvijanja novih pristupa i poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih.

 

Projekti mogu biti usmjereni na teme kao što su osnovne vještine i aktivno građanstvo, kao i vještine koje olakšavaju zapošljavanje i socijalnu uključenost. Suradnja s partnerima iz različitih zemalja pridonijet će modernizaciji obrazovanja odraslih diljem Europe.

 

Aktivnosti suradnje među organizacijama mogu uključivati razmjenu iskustava i dobre prakse među organizacijama za obrazovanje odraslih - možete zajedno s partnerskim ustanovama raditi na poboljšanju kvalitete poučavanja i učenja kroz, primjerice:

 

  • zajedničko osposobljavanje osoblja,
  • izradu i testiranje novih kurikuluma, metoda poučavanja i obrazovnih pristupa pomoću novih tehnologija,
  • suradnju pri olakšavanju priznavanja i vrednovanja znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz formalno, neformalno i informalno učenje,
  • suradnju s tijelima javne/lokalne vlasti s ciljem promicanja obrazovanja te njihovu integraciju u aktivnosti lokalnog i regionalnog razvoja,
  • poticanje lakšeg prijelaza osoba s posebnim potrebama na tržište rada nakon završetka obrazovnog procesa,
  • transnacionalne aktivnosti za poticanje poduzetničkog promišljanja, aktivnog građanstva i poduzetništva.
  • Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE) omogućit će vam interaktivni prostor na internetu za razmjenu, prikazivanje i promicanje dobre prakse u obrazovanju odraslih te olakšati pronalazak partnera.

Tko može sudjelovati

Sudjelovati mogu organizacije za obrazovanje odraslih iz država sudionica.