Suradnja s poduzećima

Mogućnosti kroz mobilnosti i Strateška partnerstva

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključne aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, Strateška partnerstva, suradnjom s poduzećima mogu se razviti osnovne i transverzalne vještine (pismenost, višejezičnost, poduzetništvo, digitalne vještine i sl.) i povećati zapošljivost odraslih polaznika. Suradnjom s poduzećima se može poboljšati upravljanje, vođenje, kao i dati veću važnost programima za obrazovanje odraslih.

 

 

Poduzeća mogu pridonijeti bržem i kvalitetnijem odgovoru organizacija zahtjevima tržišta rada.

 

Suradnja s poduzećima može uključivati:

- promatranje rada,

- suradnju pri izradi kurikuluma,

- tečajeve i seminare za osposobljavanje i sl.