Natječajna dokumentacija 2021.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu

Europska komisija objavila je 25. ožujka 2021. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu.

 

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ na engleskom jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva. Također je dostupna i verzija na hrvatskom jeziku.  

 

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni u narednom razdoblju na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku

Pogledajte Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u području obrazovanja i osposobljavanja.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u Programu sve organizacije moraju biti registrirane putem Sustava za registraciju organizacija.

Novi alat u potpunosti zamjenjuje dosadašnji alat pod nazivom Participants portal, koji više nije dostupan.

Najvažnija promjena u novom alatu jest korištenje Organizacijskog ID broja, koji zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije. 

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala mogu iskoristiti novu platformu da provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj.

 

Ako vaša organizacija dosad nije registrirana, potražite Korisničke upute za registraciju organizacija.

 

Nakon registracije, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su dužne u sustav učitati sljedeću dokumentaciju:

1. dokument o pravnoj ili javnoj osobi (Legal entity form or Public law body),

2. financijsku identifikaciju (Financial identification form)

3. izvadak iz sudskog registra / registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci)

 

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. To možete učiniti i ako niste sigurni da ćete prijaviti projekt.

Svakako je preporučljivo registraciju i unos dokumentacije obaviti na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

Prihvatljive organizacije, obrazovni programi i polaznici u Ključnoj aktivnosti 1

Obrazovni programi i primjeri organizacija prihvatljivi u Ključnoj aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sklopu Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. nalaze se ovdje.

Prijavni obrasci

Prijave se predaju elektroničkim putem putem platforme Erasmus+ and European Solidarity Corps page.

 

Prije objave elektroničkih prijavnih obrazaca molimo proučite primjere prijavnih obrazaca s kratkim uputama.

Dodatna dokumentacija za prijavitelje