Mobilnost osoblja

Mogućnosti za podučavanje i osposobljavanje

Program Erasmus+ nastavnom osoblju visokih učilišta i osoblju iz poduzeća omogućuje aktivnost podučavanja na inozemnoj ustanovi.

 

Mogućnosti za usavršavanje dostupne su i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta.

 

Članovi nastavnoga i nenastavnog osoblja javljaju se na natječaje koje raspisuje njihovo matično visoko učilište.

Podučavanje

Kod aktivnosti podučavanja oba učilišta moraju biti nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE) i imati potpisan međuinstitucijski sporazum.

 

U slučaju mobilnosti osoblja iz poduzeća na visoko učilište, mobilnost se dogovara pozivnicom/pismom namjere koju visoko učilište upućuje članu osoblja poduzeća.

 

Ustanova koja šalje nastavno osoblje ili poziva osoblje iz poduzeća na aktivnost podučavanja prijavljuje se svojoj nacionalnoj agenciji, a osoblje se prijavljuje svojoj matičnoj ustanovi, odnosno ustanovi koja poziva u slučaju osoblja iz poduzeća.

 

Financijskim sredstvima uvijek upravlja visoko učilište.

 

Partnersko visoko učilište/poduzeće mora dogovoriti program aktivnosti koji će pohađati gostujući nastavnik (Sporazum o mobilnosti) prije početka razdoblja mobilnosti.

Usavršavanja

Prilike za usavršavanja dostupne su i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta.

 

Ustanova pošiljatelj i ustanova/poduzeće primatelj moraju dogovoriti program aktivnosti koji će pohađati gostujući član osoblja (Sporazum o mobilnosti) prije početka razdoblja mobilnosti.

 

Ustanova koja šalje osoblje na aktivnost usavršavanja prijavljuje se svojoj nacionalnoj agenciji, a osoblje se prijavljuje svojoj matičnoj ustanovi.

 

Financijskom potporom uvijek upravlja visoko učilište.

Dodatne informacije

Platforma IMOTION služi za objavljivanje i pretraživanje ponuda za usavršavanje osoblja, ali i događanja kao što su staff weekovi unutar programa Erasmus+.