Stručna praksa

Mogućnosti za stručnu praksu i način prijave

Ustanova primatelj može biti bilo koja javna ili privatna ustanova aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih ili na tržištu rada.

 

Studenti zainteresirani za mobilnost u programu Erasmus+ prijavljuju se na natječaj matičnoga visokog učilišta. U Uredu za međunarodnu suradnju i/ili Uredu za Erasmus+ na svojemu će visokome učilištu od Erasmus koordinatora dobiti više informacija o stručnoj praksi u inozemstvu te uvjetima za prijavu na određeni Erasmus+ natječaj.

Osim toga, sljedeći portali mogu pomoći u pronalaženju stručne prakse u inozemstvu ili pak omogućiti poduzećima iskaz svojeg interesa za primanje stranih studenata:

 

ErasmusIntern.org (www.erasmusintern.org)

LEO-NET (www.leo-net.org)

Globalplacement (www.globalplacement.com)

Praxis (www.praxisnetwork.eu)

Dodatne informacije - Kutak za studente

Za dodatne informacije pripremili smo poseban Kutak za studente.