Ključna aktivnost 2

Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

Ovom se ključnom aktivnošću podupiru:

 

- transnacionalna Strateška partnerstva, usmjerena na razvoj inicijativa u jednom ili više područja obrazovanja,osposobljavanja i mladih i promicanje inovacija, razmjene iskustva i znanja između različitih vrsta organizacija uključenih u obrazovanje, osposobljavanje i mlade ili u drugim mjerodavnim područjima. U okviru Strateških partnerstava podupiru se i određene aktivnosti mobilnosti ako pridonose ciljevima;

 

- Udruživanja znanja između ustanova visokog obrazovanja i poduzeća čiji je cilj poticanje inovacija, poduzetništva, kreativnosti, zapošljivosti, razmjene znanja i/ili multidisciplinarnog poučavanja i učenja;

 

- Udruživanja sektorskih vještina kojima se podupire izrada i pružanje zajedničkih kurikuluma, programa i metoda učenja i poučavanja za strukovno obrazovanje, koji se temelje na dokazima o trendovima u određenom sektoru gospodarstva i vještinama koje su potrebne za rad u jednom ili više poslovnih sektora;

 

- Projekti jačanja kapaciteta kojima se podupire suradnja s partnerskim državama u područjima visokog obrazovanja i mladih. Cilj je Projekata jačanja sposobnosti podržati organizacije/ustanove i sustave u njihovom postupku modernizacije i internacionalizacije. U određenim prihvatljivim partnerskim državama podupiru se i aktivnosti mobilnosti ako pridonose ciljevima projekta;

 

- Platforme za IT potporu, kao što su e-Twinning, Europska platforma za obrazovanje odraslih (EPALE) i Europski portal za mlade, koje omogućuju virtualni prostor za suradnju, baze podataka s mogućnostima, zajednice prakse i druge online usluge za učitelje, voditelje osposobljavanja i praktičare u području školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih te za mlade ljude, volontere i osobe koje rade s mladima u Europi i izvan nje.