Erasmus+: Odgoj i opće obrazovanje - Virtualne aktivnosti i mobilnosti - ilustracija

 

#ErasmusIdeDalje

 

...

KA1 aktivnosti

 

Strukturirani tečajevi

Pohađanje besplatnih i komercijalnih virtualnih tečajeva na portalu School Education Gateway (SEG) povezanih s Europskim razvojnim planom ustanove (mogućnost korištenja budžetske kategorije Izvanredni troškovi - kupovina relevantnih licenci za daljnju uporabu u nastavi); upute, priručnici i članci za inspiraciju nastavnicima dostupni na SEG-u, a mogućnosti virtualne suradnje i učenja te provedbe virtualnih projekata na eTwinningu.

Promatranje rada druge ustanove

Korištenje platformi za virtualnu suradnju koje omogućavaju praćenje rada ustanove (npr. Zoom platforma, Skype Meet Now, Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoho Meeting i sl.), korištenje portala eTwinning - povezano s kategorijom Izvanredni troškovi; mogućnost kombiniranih mobilnosti, a nastavno na epidemiološku situaciju.

Aktivnosti podučavanja

Opcije kao kod aktivnosti Promatranje rada druge ustanove.

 

...

KA201 aktivnosti

 

Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja

Korištenje platformi za virtualnu suradnju, web 2.0 alata, kreativna uporaba web 2.0 alata, naglasak na metodologiji rada - mogućnost angažiranja eTwinning ambasadora za dodatne edukacije (webinari, virtualne radionice).

Diseminacijska događanja

Troškovi za organizaciju virtualnih aktivnosti (Zoom ili drugi virtualni sastanci).

Izvanredni troškovi

Pokrivaju troškove Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja; nabava licenci za virtualnu suradnju.

Posebne potrebe

Troškovi izravno povezani sa sudionicima s posebnim potrebama i nužni za provedbu virtualnih aktivnosti.

 

...

 

KA229 aktivnosti

 

Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja 

Korištenje platformi za virtualnu suradnju, web 2.0 alata i portala eTwinning za suradnju između učenika, ali i nastavnika, kreativna uporaba web 2.0 alata, naglasak na metodologiji rada - mogućnost angažiranja eTwinning ambasadora za dodatne edukacije (webinari).

Izvanredni troškovi 

Pokrivaju troškove Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja - nabava licenci za virtualnu suradnju, učenici slabijih financijskih mogućnosti; nabava tableta.

Posebne potrebe

Troškovi izravno povezani sa sudionicima s posebnim potrebama i nužni za provedbu virtualnih aktivnosti

 

Impressum

Izradio: Odjel za odgoj i opće obrazovanje

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10000 Zagreb

Tel: +385 (0) 1 5556 498
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-pošta: info@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr


Dizajn i grafičko oblikovanje: Ko:ke kreativna farma

Izrada online publikacije: Hajtek studio

 

Zagreb, 2020.

 

*Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri upotrebi informacija koje se u njoj nalaze.