Time to move

 

Volontiraj i pokreni promjene, studiraj ono što te zanima, radi sa strastvenim ljudima, putuj i istražuj različite kulture, otkrij nove načine kako doživjeti Europu - sad je vrijeme da se krene!
Što god želis, kreni od nas!

 

 

Eurodesk je europska informacijska mreža koja daje besplatne, kvalitetne i provjerene informacije o mobilnosti za mlade, promiče Erasmus+, Europske snage solidarnosti i ostale programe međunarodne mobilnosti te potiče aktivno građanstvo i informira o politikama za mlade.

 

 

Europska mreža Eurodesk sastoji se od središnjeg ureda u Bruxellesu, 38 nacionalnih ureda u 36 zemalja te oko 1600 lokalnih i regionalnih multiplikatora. Eurodeskov centar u Hrvatskoj dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

 

Multiplikatori Eurodeska informativni su centri i organizacije koje rade izravno s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost.

 

 

MREŽA EURODESK U HRVATSKOJ

 

 
Time to move
Zovi, piši, svrati i informiraj se
 1. Eurodesk Hrvatska – nacionalni centar pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
  Frankopanska 26, Zagreb
  www.mobilnost.hr, 01 5005 635
 2. CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
  Vrbanićev perivoj 4, Karlovac
  www.carpediem.hr
 3. Centar tehničke kulture Rijeka
  Školjić 6/1, Rijeka
  www.ctk-rijeka.hr
 4. Europski dom Slavonski Brod
  Antuna Barca 30,
  Slavonski Brod
  www.europski-dom-sb.hr
 5. Info zona
  Jerina 1, Split
  www.infozona.hr
 6. Mirovna grupa mladih Dunav
  Voćarska 17, Vukovar
  www.ypgd.org
 7. Mreža udruga Zagor
  Trg svete Jelene 6, Zabok
  www.zagor.info
 8. PRONI Centar za socijalno podučavanje
  Kralja Zvonimira 15, Osijek
  www.proni.hr
  Regionalni info-centar za mlade Osijek, www.icm-osijek.info
  Info centar za mlade Sisak, www.icm-sisak.info
  Info centar za mlade Vukovar, www.icm-vukovar.info
 9. Udruga mladih „Mladi u EU”
  Prilaz tvornici 41, Šibenik
  www.mladi-eu.hr
 10. Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ
  Andrije Medulića 2, Zadar
  www.udrugacinaz.hr
 11. Udruga za mlade Alfa Albona
  Kalić 2, Labin
  www.alfa-albona.hr
 12. Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota (IKS)
  Artura Turkulina 9, Petrinja
  www.udrugaiks.hr
 13. Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress” Daruvar
  Ivana Zajca 3, Daruvar
  www.udruga-impress.hr
 14. Udruga mladih Varaždinski underground klub / P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu
  Ulica Petra Preradovića 4, Varaždin
  www.pecetri.com
 15. Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“
  Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb
  www.zamisli.hr
 16. Udruga ZUM
  Flavijevska 8, Pula
  www.udrugazum.org

 

Time to move

 

Tražiš informacije?
Kreni od nas!

 

Potpuno besplatno ti nudimo informacije o stipendijama, prilikama za volontiranje, osposobljavanje, rad, putovanja i prijavu projekata u zemlji i inozemstvu! Javi nam se i iskoristi prilike! www.eurodesk.eu

 

Time to move

 

Europski portal za mlade

 

Osobne priče mladih i novosti s područja volontiranja, obrazovanja, rada, putovanja, kulture, zdravlja, inkluzije, aktivnog sudjelovanja, Dijaloga EU-a s mladima itd. Sadržaj uređuju Europska komisija i Eurodesk, a Eurodesk odgovara i na tvoja pitanja.

 

 

www.europa.eu/youth/EU_hr

 

Time to move

 

U velikoj europskoj kampanji Time to Move organiziramo informativne aktivnosti širom Hrvatske i Europe - sad je vrijeme da se krene! Putuj, istražuj i stvaraj svoju europsku avanturu! Potraži najbližu aktivnost na stranici www.timetomove.info.

 

 

 

Impressum

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26
10000 Zagreb
T +385 (0) 1 500 5635
F +385 (0) 1 500 5699
eurodesk@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr
www.europskesnagesolidarnosti.hr

Zagreb, 2021.

 

Ovaj je letak pripremljen uz financijsku potporu Europske komisije. Njime se izražava samo stajalište njegovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje on sadržava.

 

Za zelen i održiv okolišAMPEU - Za zelen i održiv okoliš