Europass - Poduzmi sljedeći korak ilustracija

 

#ErasmusIdeDalje

 

Europass je besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi.

 

 

U ovom se izdanju bavimo Europass mobilnošću, stoga u daljnjem tekstu slijedi opis ovog dokumenta te upute o njegovu ispunjavanju i izdavanju.

 

Više informacija o ovim i ostalim mogućnostima koje Europass pruža možete pronaći na mrežnim stranicama Nacionalnoga Europass centra i na Europass portalu.

www.europass.hr

www.europass.eu

 

...

Uvodno o Europass mobilnosti

Europass mobilnost je dokument u koji se bilježe znanja i vještine stečene tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu ili tijekom virtualne mobilnosti. To podrazumijeva studentske razmjene, stručnu praksu, stažiranje, stručno usavršavanje, volontiranje, rad ili virtualno učenje u drugoj zemlji, na primjer sudjelovanje u projektu Erasmus+. Osim što služi kao potvrda i dokaz o učenju ili radu u inozemstvu, Europass mobilnost važan je dokument za prepoznavanje i bilježenje konkretnih stečenih ishoda učenja, a to se na tržištu rada danas iznimno cijeni.

 

 

Dokument Europass mobilnost može se izraditi pod uvjetom da njegova izrada zadovoljava postavljene kriterije za ostvarivanje kvalitetne suradnje. Neki su od tih kriterija:

 

 

Erasmus+: Odgoj i opće obrazovanje - Virtualne aktivnosti i mobilnosti - ilustracija

 

...

Komu je namijenjen dokument Europass mobilnost?

Namijenjen je svim pojedincima, tvrtkama i ustanovama koje žele na bilo koji način sudjelovati u projektima mobilnosti i cjeloživotnog učenja.

 

Ovaj dokument dobivaju učenici, studenti ili zaposlenici koje matična ustanova šalje na obrazovanje ili profesionalno usavršavanje bilo koje vrste u drugu europsku državu pri čemu nema nikakvih dobnih ni statusnih ograničenja.

 

Osobe koje u određenom razdoblju borave u inozemstvu radi učenja ili usavršavanja ili sudjeluju u virtualnim mobilnostima mogu jednostavno i pregledno ovim dokumentom potkrijepiti znanja i kompetencije stečene tijekom sudjelovanja u projektu mobilnosti.

 

Organizacije i tvrtke dobivaju jasan uvid u vještine koje je vlasnik Europass mobilnosti stekao u stranoj zemlji. Informativnost ovog dokumenta čini ga korisnim za prijavljivanje na oglase za posao jer njegovim vlasnicima daje prednost pred drugim kandidatima, a potencijalnim je poslodavcima pouzdan pokazatelj kompetencija koje su njegovi vlasnici stekli u aktivnostima vezanim uz mobilnost.

 

Europass mobilnost pomaže pojedincima da prepoznaju i uoče ključna znanja i vještine pri zapošljavanju ili nastavku školovanja.

 

...

Upute za izradu Europass mobilnosti

Za hrvatske građane, odnosno sudionike mobilnosti iz Hrvatske, ovaj se dokument izrađuje s pomoću mrežnog formulara dostupnog na stranici Europass Hrvatska www.europass.hr.

 

Za razliku od nekih drugih dokumenata Europass, ovaj se izrađuje u sklopu suradnje partnerskih ustanova. 

Ustanove i nositelj dokumenta (osoba koja je sudjelovala u aktivnostima vezanim uz mobilnost) usuglašavaju se o stranom jeziku na kojem će dokument najprije biti izdan (najčešće na engleskom). Dokument se nakon toga izdaje i na hrvatskom jeziku.

 

U dokument se mogu unijeti ECTS bodovi za studentske razmjene, ako je između partnera pošiljatelja i partnera domaćina dogovoren takav oblik mobilnosti.

Europass mobilnost može se priložiti i Europass životopisu kao dokaz inozemnog iskustva u prijavi za posao.

 

Europass - poduzmi sljedeći korak

 

 

PARTNER POŠILJATELJ
Ustanova čiji zaposlenici, učenici ili polaznici odlaze na (virtualnu) mobilnost.
Partner pošiljatelj prvi započinje s ispunjavanjem obrasca. Nakon što unese i spremi sve potrebne podatke, obrazac se automatski šalje partneru domaćinu (e-mail koji će biti naveden u rubrici Host partner).
Obrazac koji je partner pošiljatelj ispunio poslan je i na njegovu e-mail adresu (e-mail naveden u rubrici Sending partner).
PARTNER DOMAĆIN
Mentor ili druga osoba odgovorna za praćenje napretka.

Partner domaćin nastavlja ispunjavati obrazac na engleskom jeziku. Njegov zadatak je da navodi i potvrđuje stečene ishode učenja u drugom dijelu obrasca.

 

Partner domaćin dovršava i ispisuje dokument, te ga ovjerenog šalje partneru  pošiljatelju. 

NOSITELJ(ICA) DOKUMENTA
Student, učenik, polaznik, zaposlenik koji je bio na mobilnosti.
Partner pošiljatelj isporučuje dokument o mobilnosti njegovom nositelju koji ga potpisom potvrđuje.

 

 

Europass - poduzmi sljedeći korak

 

 

Impressum

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10000 Zagreb

T +385 (0) 5005 635
F +385 (0) 5005 699
info@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr

www.europass.hr

www.europass.eu

 

Zagreb, 2021.

 

Ovaj je letak pripremljen uz financijsku potporu Europske komisije. Njime se izražava samo stajalište njegovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje on sadržava.