Može li to malo zelenije - savjeti za zeleno poslovanje

 

...

ZELENE PROSTORIJE

 

zelene prostorije ilustracija

...

PRIJEĐITE NA ZELENE OBROKE

 

...

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

 

...

VOZITE SE ZELENO

 

zeleno poslovanje ilustracija

 

...

NAJBOLJI OTPAD JE ONAJ KOJI SE NE PROIZVODI!

 

 

...

ZELENA KOMUNIKACIJA I PROMOTIVNI MATERIJALI

 

recikliranje ilustracija

 

...

ENERGETSKA UČINKOVITOST

 

 

...

RADITE BEZ PAPIRA

 

 

...

NABAVLJAJTE ZELENO

 

 

...

MANJE E-PORUKA

 

zeleno poslovanje ilustracija

 

...

LJUDSKI POTENCIJALI

 

zeleno poslovanje ilustracija

 

Impressum

Agencija za mobilnost i programe EU

Frankopanska 26

T +385 (0) 1 5005 635

F + 385 (0) 1 5005 699

info@mobilnost.hr

www.mobilnost.hr

www.eurodesk.eu

www.europskesnagesolidarnosti.hr

 

Zagreb, 2020.

 

Ova publikacija temeljena je na informacijama koje se nalaze u publikaciji Greening Youth Information Services koju su objavile

Eurodesk i ERYICA. Publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava stajališta autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi infoirmacija koje se u njoj nalaze.