Praksa i osposobljavanje u virtualnom okruženju naslovna ilustracija

 

#ErasmusIdeDalje

 

Program Erasmus+ prilagođava se trenutnoj situaciji otvaranjem i poticanjem novih mogućnosti suradnje i učenja.

 

Ujedno i novi program – kao što je vidljivo u Erasmus standardima kvalitete vezanim uz akreditaciju u sektoru općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih – stavlja naglasak na digitalno obrazovanje uključujući virtualnu suradnju te virtualnu i kombiniranu mobilnost, odnosno potiče uporabu digitalnih alata i metoda učenja kao nadopunu fizičke mobilnosti i poboljšanje suradnje s partnerskim organizacijama.

 

Prepoznajemo i cijenimo trud koji ulažete u provedbu međunarodnih projekata u vremenu kada je otežano organizirati inozemna putovanja, no kako vaši projekti ne bi u potpunosti stali s provedbom, savjetujemo započeti provedbu (dijela) aktivnosti u virtualnom okruženju.

 

VRSTE AKTIVNOSTI

 

Virtualna mobilnost

obuhvaća niz aktivnosti potpomognutih informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući e-učenje, kojima se ostvaruju ili olakšavaju međunarodna, suradnička iskustva u kontekstu poučavanja, osposobljavanja ili učenja.

 

Kombinirana (blended) mobilnost

uključuje kombinaciju načina. Najčešće se koristi kombinacija tradicionalnog osobnog poučavanja na radionicama ili seminarima i tehnika online učenja na daljinu kao što su, primjerice, internet, televizija i konferencijski pozivi.

 

Hibridna mobilnost

znači da dio sudionika sudjeluje fizički na aktivnostima, a dio sudjeluje virtualno. Oni sudionici koji mogu putovati u zemlju u kojoj se održava aktivnost dolaze fizički, a sudionici koji ne mogu putovati na aktivnostima sudjeluju virtualno.

 

 

...

Razlozi zašto razmotriti uvođenje virtualne komponente mobilnosti

 

...

Prijedlozi

 

...

Ključna aktivnost 1: Mobilnost učenika

...

Ključna aktivnost 1: Mobilnost osoblja

...

Ključna aktivnost 2

 

TROŠKOVI VEZANI UZ ORGANIZACIJU VIRTUALNIH MOBILNOSTI

 

*Potpora za posebne potrebe (KA1, KA2)

 

  • sudjelovanje osoba s posebnim potrebama na virtualnim aktivnostima (troškovi koji su izravno povezani sa sudionicima s posebnim potrebama i nužni za provedbu virtualnih aktivnosti)
  • dopušteno preraspodijeliti sredstva s bilo koje proračunske kategorije
  • iz projektnih sredstava nadoknađuje se 100% iznosa stvarno nastalih prihvatljivih troškova

 

**Izvanredni troškovi (KA1, KA2)

 

  • troškovi povezani s kupnjom i/ili iznajmljivanjem opreme i/ili usluga potrebnih za provedbu virtualne mobilnosti
  • moguće preraspodijeliti do 10% sredstava iz bilo koje proračunske kategorije paušalnih troškova (kategorije paušalnih odnosno jediničnih troškova jasno navedene u Prilogu III. Sporazuma - Financijska i ugovorna pravila)
  • iznos koji se može prebaciti (od kojeg se računa 10%) ovisi o broju provedenih virtualnih mobilnosti (iznos se smanjuje ako se aktivnosti održe fizički ili se uopće ne održe)
  • iz projektnih sredstava nadoknađuje se 75% iznosa stvarno nastalih prihvatljivih troškova

 

Sve mogućnosti proračunskih transfera i dodatnih mogućnosti detaljno su pojašnjene u dodacima Sporazumu - Dodatna financijska i ugovorna pravila primjenjiva samo za projekte koji organiziraju virtualne aktivnosti uslijed pandemije bolesti COVID-19

 

...

UJEDNO ISTIČEMO:

 

European Vocational skills week
(Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju)

 

 

Online linguistic support logo

 

...

Online linguistic support (OLS) - mrežna jezična potpora

 

 

infografika

 

Virtualnu komponentu treba shvatiti komplementarnom fizičkoj mobilnosti i razmotriti njezine prednosti (ekonomičnost, ekološka prihvatljivost, sigurnost, dostupnost, mogućnost većeg broja ponavljanja, jednostavna provjera i sl.), iskoristiti interes za fenomene kao što su proširena i virtualna stvarnost, gamifikacija i dr. te razmotriti neke od (prethodno opisanih) oblika i mogućnosti uvođenja elemenata virtualnih aktivnosti u projekte

infografika 2

 

Impressum

 

Izradio: Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje; studeni 2020.

 

Nakladnik: Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10000 Zagreb

Tel: +385 (0) 1 5556 498
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-pošta: info@mobilnost.hr


Dizajn i grafičko oblikovanje: Ko:ke kreativna farma

Izrada online publikacije: Hajtek studio

 

 

*Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri upotrebi informacija koje se u njoj nalaze.