Novosti

Informativne i promotivne aktivnosti
Diljem Europe 12. i 13. listopada obilježavaju se Dani Erasmusa („Erasmus Days“)
-- više --
Videoporuka dobrodošlice sudionicima Međunarodnog sajma „Tool Fair“ u Splitu
-- više --
Sastanak korisnika Erasmus+ projekata KA1 i KA3 u području mladih
-- više --
Webinar o Projektima solidarnosti novog EU programa Europske snage solidarnosti
-- više --
Sastanak korisnika Erasmus+ projekata KA2 – Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja
-- više --
<<<1 - 5 / 171>>>
Obavijesti
Info dan mreža i inicijativa: Euroguidance, Eurodesk, Europass, eTwinning, ECVET, Youthpass
-- više --
Priručnik Mladi aktivisti - projektni optimisti
-- više --
Redizajnirani Europski atlas mora
-- više --
Rezultati sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Erasmus+ i Obzor 2020. do lipnja 2018.
-- više --
Europska komisija predlaže 100 milijardi eura za novi program Obzor Europa
-- više --
<<<1 - 5 / 238>>>

Kutak za studente

Kutak za mlade