Novosti

Informativne i promotivne aktivnosti
Erasmus+ Odrasli dobili smjernice o projektnom ciklusu te diseminaciji
-- više --
Iskusni korisnici iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dobili nova znanja za provedbu projekata
-- više --
U Zagrebu održan sajam metoda i alata neformalnog učenja Nacionalni Tool Fair, a Međunarodni očekujemo krajem studenoga u Splitu
-- više --
Europska komisija objavila poziv za prijave za članove stručnoga panela Obrazovanje i osposobljavanje
-- više --
Novi korisnici Erasmus+ projekata iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dobili smjernice za njihovu provedbu
-- više --
<<<1 - 5 / 160>>>
Obavijesti
Redizajnirani Europski atlas mora
-- više --
Rezultati sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Erasmus+ i Obzor 2020. do lipnja 2018.
-- više --
Europska komisija predlaže 100 milijardi eura za novi program Obzor Europa
-- više --
Predstavljamo redizajniranu mrežnu stranicu Nacionalnog centra za Europass u Hrvatskoj
-- više --
Objavljena je publikacija The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report
-- više --
<<<1 - 5 / 236>>>

Kutak za studente

Kutak za mlade