HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations, Prag, Češka, 6. – 8. lipnja 2018., rok za prijavu produljen: 22. 3. 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations, Prag, Češka, 6. – 8. lipnja 2018., rok za prijavu produljen: 22. 3. 2018.

Agencija za mobilnost i programe EU vas poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations, koji će se održati u Pragu, u Češkoj, u razdoblju 6. – 8. 6. 2018. u organizaciji češke nacionalne agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Svrha je ovog seminara predstavljanje primjera dobre prakse sastavljanja europskih strategija internacionalizacije te različitosti njihovih struktura (ovisno o veličini i tipu strukovne ustanove odnosno visokog učilišta). Cilj je ojačati svijest o važnosti strategije internacionalizacije među strukovnim školama i visokim učilištima, rad na razvoju kvalitete njihove strategije internacionalizacije, međusektorska suradnja i razvoj kurikuluma te integracija ishoda učenja i stručnih praksi u kurikulume relevantnih institucija.

 

Ciljana skupina

Ciljana skupina seminara predstavnici su organizacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje imaju uvjete i zainteresirane su za stjecanje Erasmus+ Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju  kao i nositelji navedene Povelje, zatim nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE) te stručnjaci u području internacionalizacije iz sektora visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prednost imaju strukovne organizacije koje aktivno rade na svom strateškom planu i internacionalizaciji te su uključene u Ključnu aktivnost 1 i/ili Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+, a jedan od ciljeva im je dodjela Erasmus+ Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i realizacija daljnjih KA1 i KA2 projekata u strukovnom obrazovanju. U području visokog obrazovanja prednost imaju prijavitelji iz veleučilišta i visokih škola.

 

Broj sudionika

Na seminaru će biti oko 30 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske i to 1 sudionik za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 sudionik za područje visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Smještaj, troškove obroka i materijala za seminar financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 18.3.2018.

 

NOVO! Krajnji rok za prijavu je produljen do 22.3.2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr (za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja) ili na erasmus@mobilnost.hr (za područje visokog obrazovanja).

 
 
datum otvaranja: 02.03.2018.
datum zatvaranja: 22.03.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 02.03.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade