Diseminacija i korištenje rezultata

Važnost diseminacije i korištenje rezultata projekata

Europska komisija od početka programa Erasmus+ naglašava važnost diseminacije i korištenja rezultata kao važnih kriterija uspješnosti projekata, njihove održivosti te opravdanosti ulaganja sredstava Europske unije. Stoga je Opća uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije razradila Strategiju za diseminaciju i korištenje rezultata programa Erasmus+ s glavnim ciljevima:  

 

  • Podržati razvoj politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i kulture omogućujući dostupnost rezultata programa i projekata Erasmus+, čime se unaprjeđuje rad organizacija i donositelja politika iz navedenih područja.
  • Maksmizirati učinak programa Erasmus+ adekvatnom diseminacijom rezultata Programa i projekata među širokim ciljanim skupinama - potencijalnim prijaviteljima/korisnicima, dionicima u području obrazovanja, kulture, mladih i sporta, uključujući i tijela nacionalne i lokalne vlasti odgovorna za javne politike, kao i opću javnost putem masovnih medija.

 

Kao jedno od sredstava postizanja ciljeva navedene Strategije, pokrenuta je i Diseminacijska platforma za rezultate projekata programa Erasmus+, koja nudi informacije o svim odobrenim projektima u svim državama sudionicama programa Erasmus+, s njihovim sažetcima, kontaktnim podacima, temama i rezultatima.