EUROPE GOES LOCAL

O Europe Goes Local:

Mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. U većini europskih zemlja, odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji. Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode.

                

Nacionalne agencije za program Erasmus+ i njihovi partneri odlučili su započeti dugoročnu suradnju s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području, a u skladu s pravnim osnovama Erasmus+ programa.

 

Ovaj projekt strateškog partnerstva naziva „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Projekt okuplja 24 nacionalne agencije, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, Europski forum mladih i dvije mreže zadužene za područje rada s mladima: POYWE - Professional Open Youth Work Europe i InterCity Youth network. Projekt se temelji na nizu preporuka Vijeća ministara kao rezultata europske suradnje u području mladih te kao takav podržava provedbu istih.

Belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini. Projekt traje od lipnja 2016. do lipnja 2020.

 

Ciljevi projekta:

 • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
 • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
 • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima
 • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

 

Dvije su dimenzije provedbe projekta – europska i nacionalna.

 

Najveći doprinos projekta na europskoj razini je izrada Europske povelje o lokalnom radu s mladima koja treba predstavljati referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te biti poveznica između politike i prakse rada s mladima.  

 

Osim što daje svoj doprinos aktivnostima projekta na europskoj razini, Agencija za mobilnost i programe EU koordinira nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne radne skupine koju čine stručnjaci u području rada s mladima. Nacionalne aktivnosti za cilj imaju podržati jedinice lokalne i regionalne samouprave pri unaprijeđenju sustava podrške rada s mladima na lokalnoj razini i to kroz organizaciju osposobljavanja, mentoriranje te razne aktivnosti umrežavanja i uspostavljanja partnerstava na međunarodnoj razini. 

 

Članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka su:

 

 • Maja Uršić Staraj (Udruga Delta)
 • Aleksandra Lera (Udruga ZUM)
 • Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja Zagreb)
 • Matej Matić (Udruga mladih Mladi u EU)
 • Mario Žuliček (Udruga gradova)
 • Branimira Penić (Udruga Carpe Diem)
 • Hrvoje Novak (Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije)
 • Hrvoje Kovač (Grad Lepoglava)
 • Bojan Marjanović (Hrvatsko debatno društvo)

 

 

Pregled do sada provedenih aktivnosti projekta Europe Goes Local na nacionalnoj razini može se se vidjeti ovdje.

 

Nacionalne aktivnosti:

Izvori informacija i publikacije
3. međunarodna EGL konferencija

Od 4. do 6. lipnja 2019. u Briselu je održana je treća EGL konferencija. Konferencija je okupila 200-tinjak predstavnika gradova i općina te drugih dionika aktivnih u području rada s mladima iz cijele Europe omogućivši im razmjenu praksi, umrežavanje i planiranje projektnih partnerstava.

 

Na konferenciji je predstavljen rezultat dosadašnjeg tijeka projekta na europskoj razini - Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini. U kreiranju Povelje kroz strukturirani proces konzultacija sudjelovao je čitav niz dionika iz cijele Europe i ključnih aktera u području mladih na nacionalnim razinama. Povelja je zamišljena kao alat i referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te poveznica između politike i prakse rada s mladima. Svi dionici u području rada s mladima pozvani su koristiti Povelju u organizaciji svog rada s mladima i za mlade, a u nastavnoj fazi projekta očekuju se dodatne smjernice za uspješno korištenje Povelje u praksi.

 

2. međunarodna EGL konferencija

Od 5. do 7. lipnja 2018. godine u ovogodišnjoj prijestolnici mladih, portugalskom gradu Cascaisu, održana je druga konferencija u sklopu projekta Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal level. Nakon početnog sastanka u Ljubljani u lipnju 2017. godine, ovogodišnja konferencija u Cascaisu imala je tri cilja: razvoj Europske povelje o lokalnom radu s mladima, poticanje suradnje i umrežavanja dionika koji gravitiraju temi projekta te stvaranje platforme za razmjenu znanja i iskustva o lokalnom radu s mladima.

 

Okupljanje velikog broja dionika bila je prilika i za održavanje sastanka nacionalnih agencija uključenih u provedbu EGL projekta koje su razmijenile informacije o dosadašnjem tijeku projekta na nacionalnim razinama te razgovarale o daljnjem razvoju projekta na europskoj razini, uključujući i proces provedbe drugog kruga konzultacija o prijedlogu Europske povelje o lokalnom radu s mladima.