EUROPE GOES LOCAL

O Europe Goes Local:

Mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. U većini europskih zemlja, odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji. Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode.

                

Nacionalne agencije za program Erasmus+ i njihovi partneri odlučili su započeti dugoročnu suradnju s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području, a u skladu s pravnim osnovama Erasmus+ programa.

 

Ovaj projekt strateškog partnerstva naziva „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Projekt okuplja 26 nacionalnih agencija, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Europski forum mladih, Europsku agenciju za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA i tri mreže zadužene za područje rada s mladima i lokalnu suradnju: POYWE - Professional Open Youth Work Europe, InterCity Youth network i DYPALL. Projekt se temelji na nizu preporuka Vijeća ministara kao rezultata europske suradnje u području mladih te kao takav podržava provedbu istih.

Belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini. 

 

Ciljevi projekta:

 • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
 • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
 • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima
 • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

 

Dvije su dimenzije provedbe projekta – europska i nacionalna.

 

Najveći doprinos projekta na europskoj razini je izrada Europske povelje o lokalnom radu s mladima koja treba predstavljati referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te biti poveznica između politike i prakse rada s mladima.  

 

Osim što daje svoj doprinos aktivnostima projekta na europskoj razini, Agencija za mobilnost i programe EU koordinira nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne radne skupine koju čine stručnjaci u području rada s mladima. Nacionalne aktivnosti za cilj imaju podržati jedinice lokalne i regionalne samouprave pri unaprijeđenju sustava podrške rada s mladima na lokalnoj razini i to kroz organizaciju osposobljavanja, mentoriranje te razne aktivnosti umrežavanja i uspostavljanja partnerstava na međunarodnoj razini. 

 

Članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka su:

 

 • Aleksandra Lera (Udruga ZUM)
 • Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja Zagreb)
 • Anton Finderle (Grad Pazin)
 • Mario Žuliček (Udruga gradova)
 • Branimira Penić (Hrvatsko debatno društvo)
 • Tajana Broz (Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, sudionica prvog izdanja nacionalnih aktivnosti projekta Europe Goes Local)
 • Hrvoje Novak (Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije)
 • Hrvoje Kovač (Grad Lepoglava)

 

 

Pogledajte i pregled do sada provedenih aktivnosti projekta Europe Goes Local na nacionalnoj razini.

 

Nacionalne aktivnosti:

EUROPE GOES LOCAL - Slika 1

Izvori informacija i publikacije

„Grad za mlade“ i EGL Povelja

Udruga gradova u RH inicirala je projekt certificiranja gradova na polju provedbe lokalnih politika za mlade pod nazivom "Grad za mlade". Riječ je o svojevrsnom priznanju gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih.

 

U postupku izrade hrvatskog modela certificiranja prepoznata je prirodna sinergija i povezanost certifikata s projektom Europe Goes Local. Naime, priznanje načela Europske povelje o lokalnom radu s mladima u sklopu projekta Europe Goes Local jedan je od preduvjeta za prijavu kandidature za certifikat. Projekt Europe Goes Local i Europska povelja o lokalnom radu s mladima kao njegov rezultat time je na nacionalnoj razini prepoznat kao referentni okvir za razvoj kvalitetnih politika za mlade, a istovremeno je dao europsku dimenziju hrvatskom modelu certifikata "Grad za mlade". Samo u prvom tjednu Europsku povelju o lokalnom radu s mladima potpisalo je 50 gradova.

 

Povelju će moći potpisati i druge razine jedinica lokalne i regionalne samouprave aktivne u provedbi lokalnih politka za mlade, a među njima i općine i županije sudionici nacionalnih aktivnosti EGL projekta.

 

Više o Certifikatu "Grad za mlade" i postupku prijave može se pronaći na službenim stranicama Udruge gradova u RH.

 

EUROPE GOES LOCAL - Slika 2

 

Predstavljen alat „Changemakers Kit“

U organizaciji belgijske nacionalne agencije za Erasmus+ i koordinatora projekta „Europe Goes Local“ na europskoj razini, 20. listopada 2020. predstavljen je online alat „Changemakers Kit“. Riječ je o svojevrsnoj nadogradnji ranije predstavljenog rezultata projekta - Europske povelje o lokalnom radu s mladima, čija je svrha svim dionicima relevantnim za područje rada s mladima pomoći implementirati smjernice za ustroj kvalitetnog rada s mladima koje su temelj navedene Povelje te ih povezati s primjerima iz prakse. Sukladno tome, „Changemakers Kit“ na jednom mjestu nudi uvid u primjere dobre prakse, dodatna pojašnjenja i informacije, razne korisne policy dokumente te interaktivni alat za samoevaluaciju i planiranje budućih aktivnosti u području rada s mladima.

 

Ponosni smo što je na panel diskusiji u okviru predstavljana navedenog alata sudjelovao i predstavnik hrvatske nacionalne delegacije EGL projekta te Udruge gradova u RH Mario Žuliček. Suradnja s Udrugom gradova RH prepoznata je kao primjer dobre prakse unutar EGL mreže partnera.

 

Poveznicu na alat "Changemakers Kit" nalazi se u okviru službene stranice EGL projekta.

 

 

EUROPE GOES LOCAL - Slika 3

 

3. međunarodna EGL konferencija

Od 4. do 6. lipnja 2019. u Briselu je održana je treća EGL konferencija. Konferencija je okupila 200-tinjak predstavnika gradova i općina te drugih dionika aktivnih u području rada s mladima iz cijele Europe omogućivši im razmjenu praksi, umrežavanje i planiranje projektnih partnerstava.

 

Na konferenciji je predstavljen rezultat dosadašnjeg tijeka projekta na europskoj razini - Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini. U kreiranju Povelje kroz strukturirani proces konzultacija sudjelovao je čitav niz dionika iz cijele Europe i ključnih aktera u području mladih na nacionalnim razinama. Povelja je zamišljena kao alat i referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te poveznica između politike i prakse rada s mladima. Svi dionici u području rada s mladima pozvani su koristiti Povelju u organizaciji svog rada s mladima i za mlade, a u nastavnoj fazi projekta očekuju se dodatne smjernice za uspješno korištenje Povelje u praksi.

 

 

EUROPE GOES LOCAL - Slika 4

 

2. međunarodna EGL konferencija

Od 5. do 7. lipnja 2018. godine u ovogodišnjoj prijestolnici mladih, portugalskom gradu Cascaisu, održana je druga konferencija u sklopu projekta Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal level. Nakon početnog sastanka u Ljubljani u lipnju 2017. godine, ovogodišnja konferencija u Cascaisu imala je tri cilja: razvoj Europske povelje o lokalnom radu s mladima, poticanje suradnje i umrežavanja dionika koji gravitiraju temi projekta te stvaranje platforme za razmjenu znanja i iskustva o lokalnom radu s mladima.

 

Okupljanje velikog broja dionika bila je prilika i za održavanje sastanka nacionalnih agencija uključenih u provedbu EGL projekta koje su razmijenile informacije o dosadašnjem tijeku projekta na nacionalnim razinama te razgovarale o daljnjem razvoju projekta na europskoj razini, uključujući i proces provedbe drugog kruga konzultacija o prijedlogu Europske povelje o lokalnom radu s mladima.

 

 

EUROPE GOES LOCAL - Slika 5