HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „VET MOBILITY on engineering / technology / construction“, Leuven, Belgija, 07.-09. svibnja 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „VET MOBILITY on engineering / technology / construction“, Leuven, Belgija, 07.-09. svibnja 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „VET MOBILITY on engineering / technology / construction“, Leuven, Belgija, 07.-09. svibnja 2018., rok za prijavu 15.03.2018.

 

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „VET MOBILITY on engineering / technology / construction“, koji će se održati u Leuvenu, Belgija, u razdoblju 07. - 09. svibnja 2018.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski.

 

Svrha

Svrha seminara je pružiti sudionicima priliku za razmjenu znanja, dobre prakse i iskustava vezanih za Erasmus+ projekte u okviru Ključne aktivnosti 1 u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju usko vezanim uz područje graditeljstva, automehanike, obrade drveta, obrade metala, zavarivanja i mehatronike.

Očekuje se da će seminar sudionicima omogućiti povezivanje, nova partnerstva i suradnju koja će rezultirati novim projektnim prijedlozima u okviru Ključne aktivnosti 1 u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

 

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen predstavnicima strukovnih škola i predstavnicima organizacija pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji upućuju učenike i osoblje na mobilnost, a aktivne su u bar jednom od prethodno navedenih strukovnih područja obrazovanja.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će biti 50 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR.  Sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove smještaja, obroka i materijala za seminar te kulturoloških aktivnosti planiranih u okviru seminara financirat će agencija domaćin.

 

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 15.03.2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr .

 
datum otvaranja: 02.03.2018.
datum zatvaranja: 15.03.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 02.03.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade