HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru „The development of evidence based practice in guidance services in schools“

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru „The development of evidence based practice in guidance services in schools“

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru

 

„The development of evidence based practice in guidance services in schools“

 

Agencija za mobilnost i programe EU poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na TCA tematskom seminaru pod nazivom „The development of evidence based practice in guidance services in schools“ koji će se održati u Irskoj, na dvije različite lokacije u dva različita vremenska razdoblja. Prvi seminar će se održati u Dublinu, u razdoblju od 7. do 8. rujna 2017., a lokacija drugog seminara bit će naknadno utvrđena. Razdoblje održavanja drugog seminara je od 22. do 23. veljače 2018. Oba seminara vezana su uz gore navedenu temu. Budući da je tematski seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

 

Svrha ovog tematskog seminara je razviti transnacionalne resurse utemeljene na mjerljivim podacima iz prakse koji će olakšati razvoj službi/kadrova za profesionalno usmjeravanje. Cilj je također unaprijediti IKT vještine u vidu pružanja podrške vodstvu škole za osiguranje kvalitete upravljanja.

 

Prvi seminar održat će se u Dublinu, 7. i 8. rujna 2017. Sudjelovanje na seminaru prilika je za učenje i dijeljenje iskustava koje se odnosi na mjerljive pokazatelje usluga profesionalnog usmjeravanja u školama.

 

Ciljana skupina

Tematski seminar otvoren je za sudjelovanje sudionicima iz područja općeg (školskog) obrazovanja, odnosno školama, lokalnim i regionalnim vlastima s ulogom u obrazovanju te osoblju zaduženom za podršku/pružanje usluga usmjeravanja u školama.

 

Očekivani ishodi tematskog seminara

Resurs utemeljen na mjerljivim podacima iz prakse koji će olakšati razvoj službi/kadrova za profesionalno usmjeravanje, a kojem je cilj:

 

  • Identificirati alate za prikupljanje podataka i metodologije koje se mogu koristiti za informiranje o praksama utemeljenih na dokazima u službama za usmjeravanje u školama.
  • Prikazati niz pitanja koja se odnose na prikupljanje podataka.
  • Predstaviti okvir koji pokazuje kako podaci mogu biti prikupljeni online.

 

Agencija za mobilnost i programe EU odabrat će jednog sudionika kojeg će predložiti irskoj nacionalnoj agenciji, a koja će izvršiti konačni odabir sudionika te o tome obavijestiti AMPEU. Odabir sudionika koji će biti predložen irskoj nacionalnoj agenciji za odabir ne obvezuje

Agenciju za mobilnost i programe EU prema istom te, sukladno navedenom, Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Agencija za mobilnost i programe EU osigurat će smještaj na bazi tri noćenja za oba seminara te pokriva troškove organizacije i obroka tijekom seminara. Osim toga, Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta u iznosu do najviše 1000,00 EUR (za oba seminara), a sudionik će bez obzira na cijenu putne karte doprinijeti troškovima u iznosu od 900,00 HRK, tj. 450 HRK po seminaru.

 

Seminar u rujnu

Seminar će službeno započeti 7. rujna 2017. (9:00 – 17:00), a završiti 8. rujna (9:00 – 13:00). Očekuje se da sudionici budu u hotelu 6. rujna budući da u 19:30 započinju neformalne aktivnosti međusobnog upoznavanja.

 

Detalji o seminaru u veljači 2018. bit će dostupni kasnije.

 

Prijavitelji zainteresirani za sudjelovanje na tematskom seminaru obavezni su sudjelovati na oba seminara (u rujnu 2017. i veljači 2018.) te nije moguće sudjelovanje na samo jednom seminaru.

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 19. lipnja 2017. godine.

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na našu e-mail adresu tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 12.06.2017.
datum zatvaranja: 19.06.2017.
otvoren: Ne
datum objave: 12.06.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade