HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET“, Danska, 6.-9.5.2018., rok: 25.3.2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET“, Danska, 6.-9.5.2018., rok: 25.3.2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET“, Kopenhagen, Danska, 06.-09. svibnja 2018., rok za prijavu 25.03.2018.

 

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru pod nazivom „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET“, koji će se održati u Kopenhagenu, Danska, u razdoblju 06. - 09. svibnja 2018.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski.

 

Svrha

Svrha ovog tematskog seminara je pružiti sudionicima priliku za razmjenu znanja, dobre prakse i iskustava u području profesionalnog usmjeravanja s fokusom na početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje te naglaskom na što kvalitetniju suradnju osnovnih i srednjih strukovnih škola u procesu profesionalnog usmjeravanja. Između ostalog, seminar će se fokusirati i na internacionalizaciju strukovnih škola i centara za profesionalno usmjeravanje, posebice na internacionalizaciju u okviru Erasmus+ programa. Uz navedeno, jedan od ciljeva samog seminara je i podizanje svijesti o važnosti uloge savjetnika za profesionalno usmjeravanje, posebice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

U radioničkom dijelu seminara sudionici će imati priliku analizirati potrebe i izazove s kojima se susreću savjetnici za profesionalno usmjeravanje u njihovim zemljama te razmijeniti dobre prakse s ciljem povećanja atraktivnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i povećanja broja učenika upisanih u strukovne škole. Osim radioničkog dijela, u okviru seminara planiran je i posjet centrima za profesionalno usmjeravanje.

Očekuje se da će seminar sudionicima omogućiti povezivanje, nova partnerstva i suradnju za buduće projekte u okviru Ključne aktivnosti 1 i Ključne aktivnosti 2 u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju vezane uz temu seminara.

 

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen školskim savjetnicima za profesionalno usmjeravanje čiji je djelokrug rada usko vezan uz početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će biti 20 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske sufinancirat će troškove puta sudionika u iznosu do 600,00 EUR.  Sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove smještaja (3 noćenja), prehrane, materijala za seminar te kulturoloških aktivnosti planiranih u okviru seminara financirat će agencija domaćin.

 

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 25.03.2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 09.03.2018.
datum zatvaranja: 25.03.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 09.03.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade