Europske snage solidarnosti

Europske snage solidarnosti

Cilj Europskih snaga solidarnosti je omogućiti mladima sudjelovanje u širokom spektru solidarnih djelovanja te pružiti podršku organizacijama koje se bave suočavanjem s društvenim i prirodnim izazovima.

Europske snage solidarnosti djeluju na dva načina: volonterski rad i stručni rad. Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) je zadužena za provedbu Europskih snaga solidarnost – volonterski rad.

Mogućnosti za sudjelovanje mladih i organizacija mladih

Europske snage solidarnosti omogućuju organizacijama da ugoste mlade volontere iz drugih država, koji će pridonijeti aktivnostima koje pokazuju i potiču solidarnost kao zajedničku vrijednost europskog društva. Širok raspon aktivnosti u kojima se mogu uključiti volonteri su građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, zdravlje i dobrobit, obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj/sport, socijalna pomoć i socijalna skrb, prihvat i integracija izbjeglica i migranata, sprečavanje katastrofa i oporavak.  Europske snage solidarnosti ne uključuju hitan odgovor na krizne situacije jer su za to potrebni visoko osposobljeni stručnjaci. Svaka organizacija sudionica potpisuje povelju u kojoj su opisana glavna načela kojih će se pridržavati. Program je otvoren mladima od 18 do 30 godina.

Kako se uključiti u program?

Postojeći uvjeti i procedure za Europsku Volontersku Službu (EVS) primjenjivat će se i za Europske snage solidarnosti.

 

Organizacijama koje nisu akreditirane za EVS savjetujemo da prouče uvjete prijave, financijska pravila i sve ostale formalne i kvalitativne aspekte provedbe projekata unutar Europske volonterske službe navedene u Vodiču kroz program Erasmus+ te se akreditiraju.

 

Organizacije koje su akreditirane za EVS mogu pronaći profile volontera na europa.eu/solidarity-corps i prikladnim kandidatima ponuditi mogućnost sudjelovanja u svojem projektu tj. s volonterom razvijati opis aktivnosti.

 

U 2017. EVS projekti koji imaju istaknutu solidarnu komponentu i koji doprinose dobrobiti društvu mogu se vrednovati kao Europske Snage solidarnosti. EVS projekti koji uključuju volontere/kandidate iz baze Europskih snaga solidarnosti također će se vrednovati kao Europske snage solidarnosti.

Mladi koji žele sudjelovati u ESS-u mogu pronaći detaljnije informacije u Kutku za mlade te registrirati se na europa.eu/solidarity-corps.

EVS & ESS

EVS i ESS omogućuju mladima aktivno sudjelovanje u društvu, a mladima i organizacijama pružaju podršku prilikom provedbe svojih aktivnosti.

Europske snage solidarnosti podržat će samo dugoročne projekte (od 2 do 12 mjeseca); po završetku projekta sudionici Europskih snaga solidarnosti steći će pravo na certifikat Europskih snaga solidarnosti; Europske snage solidarnosti podržavaju aktivnosti koje se temelje na solidarnosti te se trenutni EVS projekti takve prirode mogu vrednovati kao Europske snage solidarnosti.

 

Dodatne informacije:

 

 

Iskustva volontera

Priča volonterke Ilone iz Finske o iskustvo volontiranja u Splitu

 

Ovo je Ilonina priča o volontiranju u Splitu u Hrvatskoj za udrugu za pomoć mladima HELP.

 

Dolazim iz Finske - hladne i mračne, ali uistinu vrlo lijepe zemlje na sjeveru. Rođena sam na selu blizu grada Kuovole na jugu Finske i tamo sam provela gotovo cijelo djetinjstvo. Uvijek sam imala osjećaj da bih se trebala odseliti zato što se ondje ne mogu razvijati. Nije mi se dovoljno toga nudilo premda nisam ni sama točno znala što želim. Stoga sam se preselila u Lahti, malo veći grad koji nije previše udaljen od Kuovole. Ondje sam radila u osnovnoj školi kao školska savjetnica prije nego što sam krenula u projekt u okviru Europske volonterske službe (EVS).

 

-----------------------------

 

Here is Ilona’s story about volunteering in Split, Croatia in Association HELP.

 

I come from a cold and dark but really beautiful country in the North. It’s called Finland. I was born in a countryside in Kouvola, southern Finland and I lived there almost my whole childhood. I always had a feeling that I need to move somewhere else because I can’t grow there. It was not offering me enough. But, even I didn’t know what I wanted. So I left and moved to Lahti, a little bit bigger city located quite near Kouvola. There I was working in a primary school as a school counselor before I started my EVS-project.

 

Pročitaje više/Read more...

Kutak za studente

Kutak za mlade