Europske snage solidarnosti

Europske snage solidarnosti

Cilj Europskih snaga solidarnosti je omogućiti mladima sudjelovanje u širokom spektru solidarnih djelovanja te pružiti podršku organizacijama koje se bave suočavanjem s društvenim i prirodnim izazovima.

Europske snage solidarnosti djeluju na dva načina: volonterski rad i stručni rad. Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) je zadužena za provedbu Europskih snaga solidarnost – volonterski rad.

Mogućnosti za sudjelovanje mladih i organizacija mladih

Europske snage solidarnosti omogućuju organizacijama da ugoste mlade volontere iz drugih država, koji će pridonijeti aktivnostima koje pokazuju i potiču solidarnost kao zajedničku vrijednost europskog društva. Širok raspon aktivnosti u kojima se mogu uključiti volonteri su građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, zdravlje i dobrobit, obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj/sport, socijalna pomoć i socijalna skrb, prihvat i integracija izbjeglica i migranata, sprečavanje katastrofa i oporavak.  Europske snage solidarnosti ne uključuju hitan odgovor na krizne situacije jer su za to potrebni visoko osposobljeni stručnjaci. Svaka organizacija sudionica potpisuje povelju u kojoj su opisana glavna načela kojih će se pridržavati. Program je otvoren mladima od 18 do 30 godina.

Kako se uključiti u program?

Postojeći uvjeti i procedure za Europsku Volontersku Službu (EVS) primjenjivat će se i za Europske snage solidarnosti.

 

Organizacijama koje nisu akreditirane za EVS savjetujemo da prouče uvjete prijave, financijska pravila i sve ostale formalne i kvalitativne aspekte provedbe projekata unutar Europske volonterske službe navedene u Vodiču kroz program Erasmus+ te se akreditiraju.

 

Organizacije koje su akreditirane za EVS mogu pronaći profile volontera na europa.eu/solidarity-corps i prikladnim kandidatima ponuditi mogućnost sudjelovanja u svojem projektu tj. s volonterom razvijati opis aktivnosti.

 

U 2017. EVS projekti koji imaju istaknutu solidarnu komponentu i koji doprinose dobrobiti društvu mogu se vrednovati kao Europske Snage solidarnosti. EVS projekti koji uključuju volontere/kandidate iz baze Europskih snaga solidarnosti također će se vrednovati kao Europske snage solidarnosti.

Mladi koji žele sudjelovati u ESS-u mogu pronaći detaljnije informacije u Kutku za mlade te registrirati se na europa.eu/solidarity-corps.

EVS & ESS

EVS i ESS omogućuju mladima aktivno sudjelovanje u društvu, a mladima i organizacijama pružaju podršku prilikom provedbe svojih aktivnosti.

Europske snage solidarnosti podržat će samo dugoročne projekte (od 2 do 12 mjeseca); po završetku projekta sudionici Europskih snaga solidarnosti steći će pravo na certifikat Europskih snaga solidarnosti; Europske snage solidarnosti podržavaju aktivnosti koje se temelje na solidarnosti te se trenutni EVS projekti takve prirode mogu vrednovati kao Europske snage solidarnosti.

 

Dodatne informacije:

 

 

Kutak za studente

Kutak za mlade