Provedba projekata 2018.

Početni sastanak

Početne prezentacije za korisnike sadrže informacije o tijeku projektnog ciklusa te tehničkim, ugovornim i praktičnim savjetima potrebnim za uspješnu provedbu vaših projekata. Prezentacije u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Izjave o sudjelovanju

 

 

Donosimo Vas prijedlog teksta privole sudionika na aktivnostima, a koji možete dodati izjavama o sudjelovanju na aktivnosti:

 

Organizacija koordinator projekta [unesite naziv organizacije], [adresa organizacije], [mjesto sjedišta], [OIB XXXXXXXXXXX] brine o zaštiti Vaših osobnih podataka i privatnosti te poduzima sve potrebne mjere, kako organizacijske tako i tehničke, da bi Vaši osobni podatci i privatnost ostali zaštićeni.

Upisom niže navedenih podataka dajete svoju suglasnost da Organizacija koordinator projekta iste obrađuje u svrhu provedbe Projekta [unijeti naziv projekta]. Navedeni osobni podatci se prikupljaju i obrađuju isključivo u navedenu svrhu.

U svakom trenutku imate pravo na pristup i ispravak Vaših osobnih podataka, kao i na brisanje, prenosivost i prigovor.

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu s važećim zakonskim propisima (međunarodnim, europskim i nacionalnim) i najboljoj praksi.

Napomena: Predmetnu suglasnost na obradu osobnih podataka možete povući u svakom trenutku, na način da nas kontaktirate putem email adrese [navesti adresu].

U slučaju pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem [navesti kontakt].

 
Obvezni privitci uz završno izvješće

Vremenski plan projektnih aktivnosti - KA105 Razmjene mladih; Mobilnost osoba koje rade s mladima - potrebno je odabrati ispravan list unutar obrasca ovisno o aktivnosti koja se provodi; KA125 Volonterski projekti | KA2 - Strateška partnerstva KA3 - Strukturirani dijalog 

 
Vidljivost, diseminacija i korištenje rezultata; Erasmus+ platforma projektnih rezultata

Obveze korisnika, obvezne logotipove i navode pronađite ovdje.

 

Poveznicu na Erasmus+ platformu projektnih rezultata (Diseminacijsku platformu), informacije i upute za postavljanje rezultata pronađite ovdje. Postavljanje projektnih rezultata na Erasmus+ platformu projektnih rezultata obvezno je za KA2 projekte, a preporučljivo za KA1 i KA3 projekte. Za pristup je potreban korisnički račun EU Login (pozivnicu putem maila automatski će dobiti samo kontakt osoba projekta).

 

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati ovdje.

 
Mobility Tool+

Mobility Tool+ je online platforma za suradnju, upravljanje i izvještavanje o projektima mobilnosti u okviru programa Erasmus+. Korisnici su dužni redovito ažurirati podatke na platformi Mobility Tool+.

 

Za pristup je potreban korisnički račun EU Login (pozivnicu putem maila automatski će dobiti kontakt osoba projekta; koja može dodjeljivati pristup drugim osobama iz projektnog tima).

 

Za korištenje Mobility Toola dostupni su vam:

 

 

***Priručnik za korisnike nalazi se i na početnoj stranici Mobility Toola nakon ulogiravanja

 

Dana 20. travnja 2018. održan je webinar s uputama za izradu završnog izvješća koje podnosite putem Mobility Tool+ alata. Možete ga pogledati na poveznici.

 
Youthpass

Youthpass je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+.

 

Upute za izradu potvrde i ideje za praćenje i osvještavanje učenja nalaze se u rubrici Youthpass te na mrežnim stranicama Youthpass.

 
SALTO-YOUTH: podrška korisnicima

SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) je mreža osam resursnih centara koji pružaju podršku (izvor informacija, metoda i primjera neformalnog učenja) organizacijama i osobama aktivnima u radu s mladima.

 

Na SALTO-ovim stranicama možete pronaći:

 

  • publikacije i metode relevantne za rad s mladima i provođenje projekata unutar programa Erasmus+, za različite ciljane skupine i teme (npr. ideje za provedbu evaluacije, inkluziju mladih s manje mogućnosti itd.) 

 

 

Europski kalendar osposobljavanja koji nudi mogućnost pretraživanja svih trenutačno dostupnih treninga u Europi – onih koji su dio Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) i onih izvan tog programa. Važno je znati da Agencija za mobilnost i programe Europske unije sudjeluje samo u Aktivnostima transnacionalne suradnje, i to samo u osposobljavanjima objavljenima u ovoj tablici.

 
Korisne informacije za provedbu Volonterskih projekata

PRIJAVA BORAVKA VOLONTERA

 

Prema Zakonu o strancima organizacije su dužne nadležnoj policijskoj upravi prijaviti volontere za vrijeme njihove volonterske službe u Republici Hrvatskoj. Dodatne informacije o proceduri i pravilima prijave privremenog boravka volontera pogledajte na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

 

CIKLUS OSPOSOBLJAVANJA U VOLONTERSKIM PROJEKTIMA

 

Volonterima koji sudjeluju u Volonterskom projektu unutar Erasmus+ programa pruža se dodatna potpora u provedbi i evaluaciji njihovih aktivnosti te u razumijevanju pravila i načela volonterske službe. Više...

 

INFO PAKET

 

Info paket je u prvom redu namijenjen organizacijama pošiljateljima kao pomoć u pripremi volontera za volontersku službu. Svaki volonter mora dobiti primjerak info paketa prije odlaska na volontersku službu. Više...

 

MREŽNA JEZIČNA POTPORA

 

Mrežna jezična potpora sastoji se od mrežne jezične procjene koja je obavezna za sve sudionike dugoročne službe (provodi se prije i nakon završetka službe) te mogućega mrežnog jezičnog tečaja koji se provodi između  prve i druge mrežne jezične procjene. Više...