Dokumentacija za prijavu 2018.

Prijavni obrasci

VAŽNO: Obrazac spremate na računalo tako da nakon desnog klika mišem odaberete opciju "Spremi vezu kao". Prilikom spremanja nemojte mijenjati predloženi naziv dokumenta.

 

UPOZORENJE: Pri testiranju obrasca KA104 uočena je pogreška. Ako u obrascu kao datum početka projekta odaberete 31.12.2018., što je zadnji mogući datum za početak provedbe projekta u natječajnoj godini 2018., obrazac će taj datum automatski prebaciti na 1.1.2019., ali tada neće biti moguće validirati niti poslati projektnu prijavu (budući da je riječ o kasnijem datumu). U izradi su novi obrasci s ispravljenom pogreškom. U međuvremenu možete koristiti postojeći obrazac, ali pripazite na datum početka provedbe projekta.

 

 • Predložak mandatnog pisma (Mandate Letter): HR verzija (za prijavitelje projekta mobilnosti u ime nacionalnoga konzorcija)

 

KA204 - Strategic Partnerships for adult education

 

Prijave na Erasmus+ predaju se elektroničkim putem. 

 

 • Predložak mandatnog pisma(Mandate Letter): EN verzija (za prijavitelje KA2 projekata strateških partnerstava) 

 

 

Prijavni obrasci za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 mogu se ispunjavati na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ključna aktivnost 2 - prioriteti

Da bi bio financiran, KA2 projekt mora se odnositi barem na 1 horizontalni prioritet (vrijedi za sva područja obrazovanja) ili 1 prioritet za područje obrazovanja odraslih (za detaljnije informacije proučiti Vodič kroz Erasmus+ za 2018. godinu, str. 105-109).

 

Program Erasmus+ propisuje sljedeće horizontalne prioritete i oni vrijede za sva područja obrazovanja:

 

 1. Razvoj relevantnih i visokokvalitetnih vještina i kompetencija
 2. Društveno uključivanje
 3. Otvoreno obrazovanje i inovativne prakse u digitalnom dobu
 4. Profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika i osoba koje rade s mladima
 5. Transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija
 6. Održivo ulaganje, rezultati i učinkovitost
 7. Društvena i obrazovna vrijednost europske kulturne baštine, njezin doprinos stvaranju radnih mjesta, gospodarskom rastu i društvenoj koheziji

 

Među njima je u Republici Hrvatskoj stavljen naglasak na dva prioriteta: društveno uključivanje i kulturnu baštinu. To znači da će projektne prijave usmjerene na jedan od ova dva prioriteta biti ocijenjene većim brojem bodova na kriteriju relevantnosti, ali odabir ovih prioriteta neće utjecati na ocjenjivanje ostalih kriterija u projektnoj prijavi. Odnosno, te će projektne prijave imati određenu prednost, ali samo pod uvjetom da su izrađene u skladu s ostalim pravilima programa Erasmus+ i da zadovoljavaju potrebnu razinu kvalitete.

 

Prioriteti koji vrijede u području obrazovanja odraslih su sljedeći:

 

 1. Poboljšanje i širenje ponude prilika za učenje prilagođenih potrebama niskokvalificiranih odraslih osoba (pismenost, numeričke i digitalne kompetencije, ključne kompetencije)
 2. Olakšavanje pristupa obrazovanju te vrednovanje vještina stečenih informalnim i neformalnim učenjem
 3. Metode usmjeravanja i pobuđivanja motivacije za učenje kod niskokvalificiranih odraslih osoba
 4. Proširivanje i razvijanje kompetencija nastavnog osoblja
 5. Razvoj mehanizama za praćenje učinkovitosti politika obrazovanja odraslih ili za praćenje napretka polaznika obrazovanja odraslih.

 

Za detaljnije informacije molimo proučite Vodič kroz Erasmus+ za 2018. godinu.

Nacionalni iznos pojedinačnih financijskih potpora

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih potpora za prijavitelje iz Republike Hrvatske možete pronaći ovdje.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice.

 

Po završetku registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti:

a) registraciju ustanove,

b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se jednom registrirate na URF-u i dobijete svoj PIC broj, više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a, već se istim brojem koristite pri svim budućim prijavama projektnim prijedloga.

 

Nakon registracije i izdavanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su na URF portal dužne učitati:

1. dokument o pravnoj osobi (Legal entity form),

2. financijsku identifikaciju (Financial identification form)

3. izvadak iz sudskog registra / registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Ako zatraženi iznos financijske potpore prelazi 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu. 

 

Za pristup portalu potreban je EU Login račun (prethodno zvan ECAS). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

 • Priručnik za otvaranje korisničkog računa putem EU login sustava (prijašnji ECAS sustav) EN 

 

 • URF (Portal za sudionike) - priručnik za registraciju HR EN
Popratni alati i dokumenti
 • Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru programa Erasmus+ putne udaljenosti računaju se u europskom kalkulatoru udaljenosti (Distance calculator)
 • Vodič za stručnjake (Guide for experts) za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.