Potpora pri prijavi 2019.

Informativno-edukativni seminari za program Erasmus+

Odjel za obrazovanje odraslih Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizira ciklus radionica za pisanje projektnih prijedloga u području obrazovanja odraslih kao potporu potencijalnim prijaviteljima u upoznavanju s elementima kvalitete projekata u okviru programa Erasmus+ te u pripremi projektne prijave za natječaj Erasmus+ u 2019. godini. Informacije o radionicama možete saznati na sljedećoj poveznici.

Korisne prezentacije

Na poveznicama niže možete pronaći prezentacije  s radionica za pisanje projektnih prijedloga za područje obrazovanja odraslih za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2.

 

Erasmus+ AE KA1 - Projekti mobilnosti osoblja  

Erasmus+ AE KA1 - Projekti mobilnosti osoblja - webinar

Erasmus+ AE KA2 - Strateška partnerstva

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 (Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) i Ključnu aktivnost 2 (Strateška partnerstva) u području obrazovanja odraslih.

 

Povratnu informaciju možemo vam pružiti:

  • elektroničkom poštom,
  • telefonom ili
  • na sastanku u Agenciji.

 

Savjetujemo da svakako, prije savjetovanja, informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

Broj termina za savjetovanje na sastanku u Agenciji ograničen i popunjavat će se prema redoslijedu javljanja, a sukladno raspoloživim terminima.

 

 

NAPOMENA: Agencija ni na koji način ne snosi odgovornost za uspjeh/neuspjeh prijave. Kako bismo osigurali jednak pristup svima koji traže savjetovanje, prijavu (kvalitetu) možemo savjetovati samo jedanput (e-poštom, telefonski ili na sastanku u Agenciji).

 

Više informacija o načinu dostave obrazaca za savjetovanje kao i rokovima donosimo u nastavku.

Savjetovanje Ključna aktivnost 1(KA1)

U svrhu savjetovanja za KA1 projekte izradili smo obrazac za savjetovanje projektnih prijedloga koji su namijenjeni prijaviteljima projekata radi strukturiranja projektne ideje.

 

 

Ključna aktivnost 1 - obrazac za savjetovanje i upute

 

Krajnji rok za podnošenje KA1 obrasca za savjetovanje: 20. siječnja 2019.

 

PRODULJENJE ROKA za savjetovanje: 25. siječnja 2019.

Savjetovanje Ključna aktivnost 2 (KA2)

Ukoliko želite savjetovanje KA2 projektne prijave, molimo da nam u privitku e-pošte pošaljete popunjeni prijavni obrazac za ključnu aktivnost 2 za koju planirate podnijeti projektni prijedlog (KA204) te informaciju o tome koji oblik savjetovanja želite (e-poštom, telefonski ili na sastanku u Agenciji). Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Poveznicu za prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

 

VAŽNO!: nipošto ne podnosite prijavu na savjetovanje putem Submit opcije, već popunjeni prijavni obrazac spremite lokalno na računalo kao pdf dokument (pratite zelenu strelicu na prikazu) i zatim dostavite e-poštom na adresu grundtvig@mobilnost.hr.   

  

Krajnji rok za podnošenje KA2 prijavnog obrasca za savjetovanje je 3. ožujka 2019.

 

Napomena: Svaka započeta prijava automatski se pohranjuje svake 2 sekunde. Do započete tj već ispunjene prijave možete doći klikom na poveznicu za Prijave, te odabirom kućice u gornjem lijevom uglu (My Applications).