Potpora pri prijavi 2019.

Informativno-edukativni seminari za program Erasmus+

Odjel za obrazovanje odraslih Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizira ciklus radionica za pisanje projektnih prijedloga u području obrazovanja odraslih kao potporu potencijalnim prijaviteljima u upoznavanju s elementima kvalitete projekata u okviru programa Erasmus+ te u pripremi projektne prijave za natječaj Erasmus+ u 2019. godini. Informacije o radionicama možete saznati na sljedećoj poveznici.

Korisne prezentacije

Na poveznicama niže možete pronaći uvodne prezentacije  s radionica za pisanje projektnih prijedloga za područje obrazovanja odraslih za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2.

 

Erasmus+ AE KA1 uvodna prezentacija 

Erasmus+ AE KA2 uvodna prezentacija (objava naknadno) 

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU i ove godine pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 (Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) i Ključnu aktivnost 2 (Strateška partnerstva) u području obrazovanja odraslih.

 

Povratnu informaciju možemo vam pružiti:

  • elektroničkom poštom,
  • telefonom ili
  • na sastanku u Agenciji.

 

Savjetujemo da svakako, prije savjetovanja, informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

Više informacija o načinu dostave popunjenog prijavnog obrasca kao i rokovima objavit ćemo naknadno a u što skorijem roku.