Postupak odabira sudionika

Postupak odabira sudionika i dodjele financijske potpore

Organizator godišnje eTwinning konferencije je Središnja služba za podršku eTwinningu (Central Support Service - CSS), dok radionice i seminare organiziraju Nacionalne službe za podršku (National Support Service - NSS).

 

Sudjelovanje na ovakvim događanjima moguće je jedino na poziv NSS-a, koji ujedno i sufinancira troškove sudjelovanja. Troškove kotizacije, koja uključuje smještaj i obroke, NSS izravno uplaćuje organizatoru događanja. Korisnik samostalno organizira svoje putovanje za što od NSS-a, putem ugovora o sufinanciranju eTwinning mobilnosti dobiva financijsku potporu od maksimalno 500 EUR. Za mobilnosti u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji dodjeljuje se maksimalni iznos od 200 EUR za putne troškove. Odluka o iznosima financijskih potpora za 2017. godinu dostupna je ovdje.

 

Ugovor o sufinanciranju mobilnosti Agencija za mobilnost i programe EU sklapa s matičnom ustanovom sudionika.

 

U slučaju prestanka zaposlenja korisnika mobilnosti u ustanovi čija je prijava odobrena za dodjelu financijske potpore do datuma polaska na mobilnost, korisnik neće moći sudjelovati u mobilnosti. U tom slučaju, obvezan je čim prije obavijestiti Agenciju službenim dopisom s pečatom i potpisom zakonskog predstavnika odabrane ustanove.

Oblici eTwinning mobilnosti
  • Kontaktni seminari - cilj je upoznati europske kolege, uspostaviti suradnju i utemeljiti nove eTwinning projekte.
  • Konferencije - sudionici raspravljaju o učinku i značaju eTwinninga u školama. Na godišnjoj konferenciji održava se i dodjela nagrada za najbolje europske projekte.
  • Radionice profesionalnog usavršavanja (PDW) - sudionici usavršavaju svoje vještine korištenja informacijsko - komunikacijske tehnologije u nastavi i provođenju projekata.

 

Postupak prijave
  • Prijaviti se mogu jedino članovi portala www.etwinning.net.
  • Prijava se obavlja ispunjavanjem prijavnog obrasca dostupnog na ovoj poveznici nakon čega je potrebno kliknuti na gumb Submit.
  • Prijavni obrazac se ispunjava na hrvatskom jeziku.
Postupak odabira sudionika

Svi sudionici trebaju biti registrirani korisnici portala eTwinning.

 

Sve prijave koje zadovoljavaju kriterije formalne prihvatljivosti ocjenjuju se na temelju kvalitete.

 

Kako bi prijava bila formalno prihvatljiva, treba biti poslana na ispravnom obrascu i unutar roka za prijavu. Prijava treba biti u cijelosti popunjena. Nisu moguće individualne prijave, već samo prijave putem ustanove u kojoj je prijavitelj zaposlen.

 

Prijavitelji koji nisu sudjelovali u eTwinning mobilnosti dobivaju dodatne bodove.

Financijsku potporu za eTwinning mobilnosti moguće je dobiti samo jednom u polugodištu tekuće školske godine, u suprotnom prijave neće biti formalno prihvatljive. U slučaju objave natječaja za više od jedne radionice ili seminara na jednom roku, prijavitelji se trebaju odlučiti za jedno od događanja za koje će podnijeti prijavu.

Kvaliteta prijave - Što se ocjenjuje?
  • Motivacija prijavitelja
  • Projektna ideja
  • Plan diseminacije

 

Elementi ocjenjivanja mogu se razlikovati ovisno o kriterijima sudjelovanja na specifičnoj eTwinning mobilnosti. Kako bi Vaša prijava bila što kvalitetnija, molimo obratite pažnju na evaluacijski obrazac koji će se koristiti za ocjenjivanje prijava, a koji je dostupan ovdje.

 

Preporuča se prijavni obrazac ispuniti detaljnim, jasnim i konkretnim odgovorima!

 Za financiranje se odabiru prijave s najvećim brojem bodova do granice raspoloživih financijskih sredstava ili do popunjavanja raspoloživih mjesta. Ostale prijave se odbijaju ili stavljaju na rezervnu listu.

Obveze odabranih sudionika:

Aktivno sudjelovati u aktivnostima seminara/radionice i, u suradnji s ostalim sudionicima, razraditi projektnu ideju koju će provesti na portalu eTwinning.

 

U roku od 30 dana nakon završetka aktivnosti Agenciji podnijeti završno izvješće u kojem će prikazati troškove puta u stvarnome iznosu uz predočenje računa, kao i svoje sudjelovanje na aktivnosti za koju je primio potporu. Upute za izradu završnog izvješća pogledajte ovdje.

 

Diseminirati stečena znanja i informacije putem novinskih članaka, objava u relevantnim digitalnim časopisima, besplatnih radionica, webinara ili prezentacija.

Financiranje

Provodi se po načelu sufinanciranja, što znači da Agencija ne mora nužno pokriti cjelokupan trošak sudjelovanja na seminarima i radionicama.

 

Financiranje eTwinning mobilnosti se značajno razlikuje od financiranja aktivnosti programa Erasmus+.

 

Kotizacija uključuje smještaj, obroke, radne materijale, a ponekad i transfere. Agencija kotizaciju izravno uplaćuje organizatoru događanja.

 

Za putne troškove Agencija isplaćuje financijsku potporu matičnoj ustanovi sudionika po principu refundacije troškova, tj. nakon završetka aktivnosti. Uplata se vrši u roku od 60 dana nakon odobravanja završnog izvješća na temelju analize iskazanih troškova. Maksimalno se može dodijeliti 500 EUR. Putovanje se opravdava računima.

 

Putni troškovi definiraju se kao troškovi putovanja iz mjesta boravka ili prebivališta do odredišta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove izdavanja vize.

 

Za putovanje je moguće koristiti javni prijevoz (npr. autobus, vlak, avion, brodski prijevoz, 2. razred odnosno ekonomsku klasu) te iznimno osobni automobil uz izjavu zakonskog predstavnika ustanove o opravdanosti korištenja osobnog automobila ukoliko predstavlja uštedu vremena ili novčanih sredstava.

 

Korištenje taksi prijevoza je prihvatljivo samo u iznimnim slučajevima. Prihvatljivost tog troška obvezno unaprijed provjeriti s djelatnicima Agencije.

 

Kod korištenja osobnog automobila refundiraju se putni troškovi u iznosu od 0,25 EUR po kilometru, te troškovi cestarine ili tunelarine.

 

Troškovi koji nisu izravno povezani s putovanjem, npr. naknade za parkiranje, čuvanje prtljage i sl. nisu prihvatljivi.

 

Dnevnice se u pravilu ne isplaćuju. Iznimno je moguće odobriti jednu dnevnicu kada je sudioniku potreban jedan dodatan dan za putovanje. O odobrenju dodatnog dana i pripadajuće dnevnice odlučuje Agencija. Dodatan dan je opravdan samo ako se aktivnost odvija na udaljenim i teško dostupnim lokacijama.

 

Agencija ne snosi troškove zamjene u matičnoj ustanovi sudionika.

Kutak za studente

Kutak za mlade